Ochrana ohrozeného orla kráľovského je celosvetovým problémom!


Orol kráľovský je jedným z najmajestátnejších, no zároveň i najohrozenejších dravých vtákov Európy. V mnohých krajinách sa dostal na pokraj vyhynutia. Aj preto sa jeho ochrane venuje veľká pozornosť.

 Orol kráľovský je jedným z najmajestátnejších, no zároveň i najohrozenejších dravých vtákov Európy. V mnohých krajinách sa dostal na pokraj vyhynutia. Aj preto sa jeho ochrane venuje veľká pozornosť. Každých päť rokov sa stretávajú odborníci z Európy i Ázie, na medzinárodnej konferencii venovanej tomuto celosvetovo ohrozenému druhu dravca.

Slovensko na tomto významnom stretnutí zastupovali predstavitelia organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (RPS), ktorí prezentovali výsledky monitoringu populácie orla kráľovského na našom území a aktuálne faktory ohrozenia druhu.

Ako povedal Jozef Chavko z RPS: “V týchto dňoch boli zverejnené závery 6. Medzinárodnej konferencie o ochrane orla kráľovského, ktorá sa uskutočnila v Bulharsku. Odborníci z 13 krajín, sa zhodli v tom, že v posledných rokoch sa podarilo v ochrane orla kráľovského dosiahnuť výrazný posun vpred. Na dosiahnutie hlavného cieľa ochranárskych aktivít, ktorým je záchrana populácie orla kráľovského v Karpatskej kotline je však potrebné systematicky pokračovať ďalej.“

Hrozieb, ktorým musia orly čeliť, je naďalej mnoho. Medzi tie najvýznamnejšie patrí ničenie potravných a hniezdnych biotopov, elektrické vedenia, veterné elektrárne, nevhodné poľnohospodárske praktiky, a bohužiaľ naďalej aj aktívne prenasledovanie zo strany človeka v podobe nelegálnych otráv a odstrelov.

„Práve vykladanie otrávených návnad a nálezy desiatok uhynutých dravcov v posledných rokoch, v Českej republike, Maďarsku i na Slovensku, svedčia o tom, že dravce sú naďalej prenasledovanou skupinou živočíchov. Aj z tohto dôvodu budeme s ešte väčším dôrazom pracovať na zvyšovaní environmentálneho povedomia, posilnení medzinárodnej spolupráce a legislatívy ochrany prírody. Veríme, že nasledujúce roky prinesú vďaka výbornej spolupráci na celosvetovej úrovni želané výsledky. Teší nás, že práve Slovensko bude v roku 2013 organizátorom siedmej konferencie venovanej orlovi kráľovskému.“ dodal Chavko.

Na Slovensku dnes žije približne 45 párov orlov kráľovských, v susednom Maďarsku je to o polovicu viac. Slovenská a maďarská populácia predstavujú významnú časť celoeurópskej populácie. K jej ochrane a stabilizácii pomohla aj realizácia projektu podporeného Európskou komisiou, ktorý bol úspešne ukončený v roku 2007.

Ďalšie informácie poskytnú:

  • Jozef Chavko, 0903 768 394
  • Marek Brinzík, 0904 307 946

Prílohy:

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd