Poľovná sezóna prináša obete

Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)
Tlačová správa
Bratislava, 05.12.2008
 Správa CHKO Malé Karpaty podala v týchto dňoch trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pre trestný čin pytliactva. V katastrálnom území obce Ružindol bol pracovníkmi Správy nájdený usmrtený jedinec myšiaka hôrneho. „Veterinárne vyšetrenie potvrdilo predpokladanú príčinu smrti – zastrelenie brokovou zbraňou. Vstupy po brokoch boli zrejmé na oboch krídlach a hrudnej dutine jedinca. Je to už druhý prípad zastrelenia myšiaka hôrneho v tomto katastri za posledné dva roky. “ - informuje Peter Puchala zo Štátnej ochrany prírody.

„Jedná sa o dravca, ktorého môžeme pri potulkách krajinou vidieť krúžiť nad otvorenými plochami. Je to jeho spôsob lovu, ktorým si dravé vtáky získavajú potravu. V jedálničku myšiaka hôrneho môžeme nájsť drobné zemné cicavce, ako sú napríklad hraboše. Myšiak patrí medzi najčastejšie obete nelegálnych odstrelov, je to však nepochopiteľné, keďže nespôsobuje žiadne škody a dokonca je významným regulátorom početnosti hrabošov.“ – hovorí predseda organizácie Ochrana dravcov na Slovensku, Jozef Chavko.

 V súčasnom období je v plnom prúde poľovná sezóna na zajace a bažanty, preto prípad zástrelu tohto celoročne chráneného druhu dravca sotva možno považovať za náhodu. Myšiak hôrny je okrem národnej legislatívy chránený aj medzinárodnými dohovormi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Neznámemu páchateľovi hrozí za trestný čin pytliactva trest odňatia slobody až na tri roky. Žiaľ, prevažná väčšina doteraz podaných trestných oznámení nie je políciou objasnená a páchatelia ostávajú naďalej nepotrestaní. Boj proti vtáčej kriminalite podporuje i samotná Európska komisia, napríklad prostredníctvom projektov. Jedným z nich je aj prebiehajúci medzinárodný slovensko-maďarský projekt na ochranu sokola rároha v Karpatskej kotline.

„Vtáčia kriminalita na Slovensku má rastúci trend. Okrem najčastejšej formy, ktorou sú odstrely, evidujeme aj rastúci počet prípadov otráv, kedy sú vtáky usmrtené po konzumácii úmyselne vyloženej otrávenej návnady, prípadne sekundárne po konzumácii živočícha otráveného nesprávne aplikovanými poľnohospodárskymi jedmi. Obeťami sa stávajú aj také vzácne druhy ako orly kráľovské, orliaky morské, haje červené a ďalšie zákonom chránené dravce.“ – dodáva Jozef Chavko.

- KONIEC -

Ďalšie informácie Vám poskytne:

  • Za Štátnu ochranu prírody: Peter Puchala na t.č. 0949 582 731
  • Za Ochranu dravcov na Slovensku: Jozef Chavko 0903 768 394

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd