Vtáky sú počas hniezdenia ohrozené

Tlačová správa Bratislava, 29.4.2009

Pribúdajúce slnečné dni, rozkvitnuté stromy a vtáčí spev sú neomylnými znakmi jari, ktorá sa už naplno rozliala v našej prírode. Pre vtáky je toto obdobie časom, kedy na svet privádzajú svoje potomstvo a musia mu venovať potrebnú starostlivosť. Niektoré druhy už kŕmia svoje mláďatá, iné ešte sedia na vajíčkach, ďalšie páry si v týchto dňoch hniezdo len stavajú.

Počas hniezdenia sú vtáky viac ako kedykoľvek predtým vystavené nástrahám prostredia, ktoré je dnes vo veľkej miere ovplyvnené činnosťou človeka. „Hniezdenie môže byť ohrozené napríklad lesohospodárskou činnosťou. Z tohto dôvodu v spolupráci s úradmi životného prostredia zabezpečujeme vyhlasovanie ochranných zón v okolí aktívnych hniezd, aby tu počas hniezdenia neprebiehali žiadne práce.“ – hovorí Lucia Deutschová z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku, ktorej členovia každoročne monitorujú dravé vtáky a sovy na území celého Slovenska. Medzi najohrozenejšie druhy patrí napríklad orliak morský, ktorý si svoje hniezdo stavia na stromoch pozdĺž väčších vodných tokov a nádrží. V minulom roku na Slovensku úspešne zahniezdili iba 4 páry tohto druhu, ktoré spolu vyviedli len 6 mláďat. Ďalším druhom, ktorého prežitie na našom území je kriticky ohrozené, je haja červená – z dvoch hniezd vyletelo v minulom roku z každého jediné mláďa.

Orliak morský i haja červená patria medzi kritériové druhy dravcov, na ochranu ktorých boli navrhnuté chránené vtáčie územia v zmysle sústavy Natura 2000, zahŕňajúcej chránené územia členských krajín Európskej únie. „Vďaka podpore finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR sa podarilo našej organizácii prostredníctvom nadácie Ekopolis získať prostriedky na realizáciu projektu zameraného na ochranu dravých vtákov a sov v siedmych chránených vtáčích územiach. Okrem monitoringu pätnástich kritériových druhov a ochrany aktívnych hniezd sú náplňou projektu aj mnohé ďalšie aktivity, zamerané nielen na praktickú ochranu, ale aj na pomoc vlastníkom a užívateľom pozemkov pri uplatňovaní nárokov na dotácie v rámci platného programu rozvoja vidieka, na vzájomné prehĺbenie spolupráce medzi zainteresovanými a na zlepšenie informovanosti širokej verejnosti. Viac informácií je možné získať na stránke www.chvu.dravce.sk“ – dodáva Deutschová.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd