Hostia zo severu sú na Slovensku prenasledovaní

 V zimnom období môžeme na nížinách pozorovať zvýšené množstvá niektorých druhov vtákov, ktoré sa tu koncentrujú niekedy v celých kŕdľoch z dôvodu vyhľadávania potravy. Nejedná sa pritom len o slovenské populácie, naše územie sa v tomto období stáva zimoviskom mnohých „návštevníkov zo severu“, ktorí k nám priletia prečkať nehostinné obdobie. Je smutné, že po tom, ako tieto vtáky preletia stovky kilometrov, sú zabité práve na Slovensku, čo na našu krajinu vrhá veľmi zlé svetlo.

Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)
Tlačová správa
Bratislava, 16.01.2009

 V zimnom období môžeme na nížinách pozorovať zvýšené množstvá niektorých druhov vtákov, ktoré sa tu koncentrujú niekedy v celých kŕdľoch z dôvodu vyhľadávania potravy. Nejedná sa pritom len o slovenské populácie, naše územie sa v tomto období stáva zimoviskom mnohých „návštevníkov zo severu“, ktorí k nám priletia prečkať nehostinné obdobie. Je smutné, že po tom, ako tieto vtáky preletia stovky kilometrov, sú zabité práve na Slovensku, čo na našu krajinu vrhá veľmi zlé svetlo.

 Správa CHKO Dunajské Luhy podala dnes trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre trestný čin pytliactva. Obeťou ľudskej krutosti sa stal iba dvojročný myšiak hôrny, ktorému železná pasca zmrzačila končatinu natoľko, že veterinárny lekár musel pristúpiť k jej amputácii. Bez nohy je zviera neschopné začleniť sa späť do voľnej prírody a prežiť, nakoľko tento hendikep mu znemožňuje získať potravu. Zvyšok svojho života strávi tento jedinec v rehabilitačnej stanici, uväznený za pletivom voliéry. Za záchranu života vďačí dravec nálezcovi, ktorý ho našiel v krvou zaliatej pasci, na poľnohospodárskej ploche neďaleko Tvrdošoviec. „Používanie nášľapných pascí patrí medzi zakázané spôsoby lovu. Napriek tomu, že obeťou sa môže stať domáce zviera, či dokonca dieťa, sú dodnes tieto neselektívne pasce využívané s cieľom likvidácie líšok, kún, túlavých mačiek či psov. V zimnom období, keď krajina zvieratám poskytuje menej potravy, sú pasce lákajúce obeť na návnadu nebezpečným vraždiacim nástrojom.“ – informuje Lucia Deutschová zo spoločnosti Ochrana dravcov na Slovensku.

 Ďalšie dva prípady trestného činu pytliactva sa v uplynulých dňoch vyskytli aj v území, ktoré spadá do kompetencie CHKO Záhorie. V oboch prípadoch páchateľ na usmrtenie myšiaka hôrneho použil brokovú strelnú zbraň, čo dokázalo veterinárne vyšetrenie. Obeťou strelcov sa však nestávajú len dravce – ani sviatky pokoja a radosti nezabránili bezcitným strelcom ukončiť počas minuloročných Vianoc život volavky bielej, volavky popolavej, husi divej a husi bieločelej. Tieto druhy boli nájdené v okrese Malacky pracovníkom správy CHKO Záhorie, okolo tiel bolo množstvo prázdnych nábojníc do brokových zbraní. Usmrtenie strelnou zbraňou potvrdilo aj veterinárne vyšetrenie.

Najčastejšou obeťou nelegálnych odstrelov je práve myšiak hôrny. Počty usmrtených vtákov narastajú práve v čase, keď sa na nížine koncentruje väčší počet jedincov. Ako už samotný názov druhu napovedá, jeho potravou sú predovšetkým drobné cicavce, rovnako ako v prípade ďalších dravcov a iných druhov, ktoré sú neprávom považované za nebezpečných predátorov poľovnej zveri. „Tieto mylné a absurdné názory, prameniace z nedostatočnej znalosti elementárnych prírodných zákonitostí a biológie živočíchov majú každoročne za následok smrť mnohých desiatok vtákov. Okrem odstrelov a vykladania nášľapných pascí sa stretávame s prípadmi vykladania otrávených návnad a jedov, vykrádaním hniezd, nelegálnou držbou a obchodovaním s chránenými druhmi. Obeťami sú nezriedka aj také vzácne druhy ako orol kráľovský, orliak morský či sokol rároh. Proti tzv. vtáčej kriminalite sa rozhodla bojovať aj Európska komisia, napríklad prostredníctvom medzinárodného slovensko-maďarského projektu, podporeného z programu LIFE – Príroda, zameraného na ochranu skola rároha v Karpatskej kotline.“ – dodáva Deutschová.

- KONIEC -

Ďalšie informácie Vám poskytne:

  • Jozef Chavko (RPS) 0903 768 394
  • Lucia Deutschová (RPS) 0911 882 626

fotografie: (1)  R. Jureček, (2,3) J. Lengyel

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd