Orly opúšťajú Slovensko

Tlačová správa, Bratislava, 16.09.2010

S príchodom prvých chladných nocí sa od polovice septembra začína jesenný ťah orlov krikľavých. Pridávajú sa tak k druhom, ktoré ako prvé opúšťajú naše územie a vydávajú sa na tisíce kilometrov dlhú púť na zimoviská v južnej Afrike. Satelitnou telemetriou bolo zistené, že orol krikľavý dokáže počas jarnej a jesennej migrácie preletieť až 20 000 km. Spoločne so sokolom kobcovitým tak prekonávajú spomedzi našich druhov dravcov počas ťahu najväčšiu vzdialenosť.

„Ochrane a výskumu orla krikľavého sa na Slovensku venujeme už viac ako 20 rokov. Našou prvoradou snahou je zabezpečenie kľudu počas obdobia rozmnožovania prostredníctvom usmernenia hospodárskej činnosti na hniezdnych lokalitách orlov a udržanie vhodných potravných biotopov, ktorými sú pre tento druh lúky, pasienky, polia a podmáčané plochy v kopcovitej krajine“ hovorí Ing. Boris Maderič, z mimovládnej organizácie Ochrana dravcov na Slovensku. „Venujeme sa však i výskumu migrácie. Už viac ako 10 rokov označujeme orly krikľavé na Slovensku farebnými odčítateľnými krúžkami, ktoré nám umožnia i na väčšiu vzdialenosť identifikovať konkrétneho jedinca“ dodáva.

Aj tento rok si viac ako  60 mláďat ponesie na svojej ceste farebné odčítateľné krúžky, ktoré umožnia presnejšie poznať migračné trasy a odpočinkové miesta. Pre ochranu sťahovavých druhov vtákov sú tieto poznatky veľmi cenné. Sťahovavé druhy sú počas migrácie vystavené mnohým hrozbám, od nepriaznivých poveternostných podmienok až po nelegálne usmrcovanie. K ich ochrane  sa Slovensko zaviazalo v roku 1994 podpísaním  medzinárodného „Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov“.

Monitoring a ochrana orla krikľavého sú  na Slovensku realizované v rámci projektu podporeného prostredníctvom Nadácie Ekopolis z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoločenstva, Nórskeho finančného mechanizmu i Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky ako aj Agentúrou na podporu výskumu a vývoja.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie môžete kontaktovať Ing. Borisa Maderiča na t.č. 0904260301, resp. Michala Nogu, t.č. 0911 339 193

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd