Najvzácnejšie orly boli otrávené

Ahel_babieLeto_chavkoTLAČOVÁ SPRÁVA - Bratislava, 9.9.2010

Výsledky testov dvoch usmrtených orlov kráľovských, ktoré boli nájdené koncom augusta pri obci Goldbegen v okrese Korneuburg v Dolnom Rakúsku sú už známe. Výskumný inštitút pri viedenskej Veterinárnej Univerzite preukázal, že orly boli otrávené životu nebezpečným pesticídom – karbofuránom. „V hrvole vtákov sa ešte nachádzali zvyšky otrávenej návnady“ – vysvetľuje Christian Pichler z organizácie WWF a dodáva: „Napriek tomu, že používanie tohto nervového jedu je od roku 2008 zakázané v celej Európskej únii, traviči evidentne ukrývajú dostatočné zásoby na to, aby pokračovali v nelegálnom vykladaní otrávených návnad, ktoré usmrcujú vzácne druhy voľne žijúcich zvierat.“ Orol kráľovský je ohrozený v celom areáli výskytu. Ako informoval Gabor Wichmann z organizácie BirdLife Rakúsko, na území krajiny hniezdi len 6 párov tohto majestátneho dravca a z tohto počtu tri páry hniezdia v Dolnom Rakúsku. Ako povedal, za normálnych okolností len tri z desiatich mláďat orla kráľovského sa dožijú jedného roka a ďalšie často zahynú predtým, než dosiahnu reprodukčný vek päť rokov.

Ahel_BLandsfeldOrol kráľovský patrí medzi najvzácnejšie druhy aj na území Slovenska – hniezdi tu približne 45 párov. Patrí medzi zdochlinožravé druhy, ktoré sa živia okrem iného aj uhynutými zvieratami, čím plnia v prírode veľmi dôležitú sanitárnu funkciu. Za posledných 7 rokov bolo na Slovensku otrávených 10 jedincov orla kráľovského. „Najpoužívanejším jedom je aj na našom území karbofurán, ktorý svoju obeť zabíja prakticky okamžite – preto majú vtáky často prázdny žalúdok a zvyšky otrávenej návnady v zobáku alebo hrvole.“ – informuje Lucia Deutschová z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku a dodáva: „Posledný preukázaný prípad otravy u nás je z júna, kedy bola preukázaná prítomnosť karbofuránu v tele mŕtveho orla skalného. Okrem toho sme na našom území zaznamenali prípady otráv aj takých vzácnych druhov ako haja červená, haja tmavá, orliak morský či sokol rároh. Alarmujúci je fakt, že počet odhalených prípadov predstavuje iba malé percento zo všetkých páchaných zločinov.“

Ahel_otrava2008_DeutschovaOtravy a ďalšie formy nelegálnej činnosti, sú tak prostredníctvom znižovania početnosti vzácnych druhov významnou príčinou poklesu biodiverzity nielen na území Slovenska, ale z celosvetového hľadiska - vtáky nepoznajú hranice a na základe priamych pozorovaní a preukázateľných vedeckých dôkazov – napríklad vďaka využívaniu ornitologických krúžkov, satelitnej i rádiovej telemetrie dnes vieme, že sa nezriedka stávajú obeťou nelegálnej činnosti v krajine mimo svojho rodiska. „Známy je napríklad prípad z minulého roka, kedy bol v Maďarsku nájdený otrávený orol kráľovský pochádzajúci z hniezda na východnom Slovensku.“ – uzatvára Deutschová.

orol kralovsky_otrava2008_DeutschovaNa prevenciu a riešenie prípadov nelegálnej činnosti je zameraný projekt, ktorý organizácia Ochrana dravcov na Slovensku realizuje od júna 2009 prostredníctvom Nadácie Ekopolis, s podporou Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoločenstva, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Kontakt: Lucia Deutschová, Ochrana dravcov na Slovensku, 0911 219 520

Tlačová správa organizácie WWF: http://wwf.at/de/menu27/subartikel1555/

Ďalšie informácie o nelegálnej činnosti a projekte: www.vtaciakriminalita.sk

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd