Dažde zničili aj hniezda vzácnych dravcov

Kana popolava na hniezdisku_foto J.LengyelTlačová správa, Bratislava, 18.6.2010

Dlhotrvajúce dažde a následné záplavy nespôsobili len škody na majetku ľudí, ale postihli i celý rad živočíchov, vtáctvo nevynímajúc. Najviac utrpeli druhy hniezdiace na zemi. Rozvodnené toky im hniezda zaplavili a zničili. Dlhotrvajúce dažde mali za následok aj podchladenie a úhyn vyliahnutých mláďat a svoju úlohu zohrala i nižšia dostupnosť potravy. Rovnako niektoré hniezda na stromoch nevydržali premočenie a zrútili sa. Takto napríklad skončilo  hniezdo vzácneho orla kráľovského pri Piešťanoch. Medzi konármi spadnutého hniezda našli ornitológovia dve uhynuté mláďatá. Zaplavené boli i dve najvýznamnejšie hniezdne oblasti kane popolavej, dravca, ktorý si svoje hniezda stavia priamo na zemi, najčastejšie v obilí. Ornitológovia boli pripravení ich hniezda chrániť v spolupráci s poľnohospodármi, pripravené oplôtky však ostanú pravdepodobne nevyužité. Na poliach, kde kane hniezdili, stojí voda.

Mláďa kane popolavej v hniezde_foto_J.Lengyel„Nemôžeme porovnávať ľudské tragédie a rozsiahle škody na majetku, ktoré vznikli v posledných týždňoch, so škodami, ktoré dažde spôsobili živočíchom. Zvieratá sú prirodzene užšie späté s prírodnými dejmi a vedia sa s nimi lepšie vyrovnať. Mnohé druhy vtákov majú náhradné znášky, dravce si svoje hniezda nanovo postavia budúcu jar. Členovia našej organizácie zabezpečia opravu poškodených hniezd orlov, prípadne osadia nové hniezdne podložky a búdky. Zničenie hniezd výkyvmi počasia patrí medzi viac-menej prirodzené deje, ktoré regulujú početnosť jednotlivých druhov. Pri záplavách však zohráva rolu i necitlivý prístup človeka k lesným porastom, mokradiam či poľnohospodárskej krajine, ktorej retenčnú schopnosť sme výrazne znížili.“ hovorí Michal Noga z mimovládnej organizácie Ochrana dravcov na Slovensku.

Hoci konečný rozsah dopadu nepriaznivého počasia bude známy až koncom hniezdneho obdobia, už teraz je zrejmé, že rok 2010 bude patriť medzi roky s najnižším počtom vyvedených mláďat našich dravcov a sov.

 

K o n i e c -

Foto 1 - Kaňa popolavá na hniezdisku, J. Lelgyel

Foto 2 - Mláďa kanenpopolavej v hniezde, J. Lengyel

Ďalšie informácie poskytne:     Michal Noga, RPS; 0911 339 193

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd