Ako prvé dostali krúžky orliaky morské

Tlačová správa - Bratislava, 14.5.2010

 Na celom území Slovenska hniezdi len šesť párov orliaka morského.  V týchto dňoch boli mláďatá tohto vzácneho dravca označené ornitologickými krúžkami, v rámci spoločného medzinárodného programu, do ktorého sú zapojené všetky európske krajiny, kde tento druh hniezdi. „Krúžkovanie vtáctva sa v Európe realizuje už viac ako 100 rokov. Stále prináša hodnotné údaje o migrácií druhov, o ich zimoviskách alebo vernosti s hniezdisku. V posledných rokoch sa čoraz častejšie používajú farebné krúžky s výrazným alfanumerickým kódom, ktorý vieme odčítať pomocou ďalekohľadov aj z väčšej vzdialenosti“ hovorí Jozef Chavko, z mimovládnej organizácie Ochrana dravcov na Slovensku. Práve takéto krúžky majú na nohách naše orliaky morské. V rámci Európy má každá krajina určenú i farebnú kombináciu krúžkov. Slovenské mláďatá mali v tomto roku pridelené zeleno-čierne krúžky v kombinácii s modrou farbou. Farebná kombinácia umožňuje zistiť nielen krajinu, z ktorej mláďa pochádza, ale i rok, kedy bolo krúžkované.

 Na Slovensku možno tieto impozantné dravce, ktoré dosahujú v rozpätí krídel viac ako 2 metre, pozorovať najmä v blízkosti väčších riek, najmä pri Dunaji a Morave. V zimnom období je ich počet vyšší, pretože k nám prilietajú jedince zo severnej Európy. Najvýznamnejším zimoviskom i hniezdiskom pre tento druh je Chránené vtáčie územie Dunajské luhy.

Najväčšou hrozbou pre orliaka morského je úbytok a ničenie pôvodných mokradných biotopov a lužných lesov, čím dochádza k likvidácii hniezdnych príležitostí. Rastúcu tendenciu má aj počet prípadov otráv, kedy sa orliaky stávajú obeťami jedov z úmyselne kontaminovanej návnady.

Prelety a pohyby vtáctva je možné sledovať aj pomocou rádiovej a satelitnej telemetrie. Tieto moderné metódy výskumu boli použité aj na Slovensku. Vysielačkami boli označené orly kráľovské, orly skalné a sokoly rárohy.

 Ochrana a výskum orliaka morského je realizovaná v rámci projektov podporených prostredníctvom Nadácie Ekopolis z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoločenstva, Nórskeho finančného mechanizmu i Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, ako aj Agentúrou na podporu výskumu a vývoja.


Ďalšie informácie poskytne:

Jozef Chavko, RPS, 0911 882 626
Michal Noga, RPS, 0911 338 193

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd