Najväčšie slovenské dravce prečkajú zimu na Dunaji

 Tlačová správa - Bratislava, 28.1.2010

30. januára 2010 ornitológovia spočítavajú orliaky morské na Dunaji

Chladné počasie spôsobuje výrazné sťahovanie vtáctva na juh. Zo severnej Európy k nám prilietajú tisíce vtákov. Medzi nimi je aj jeden z najviac ohrozených slovenských druhov dravcov – orliak morský.  Kým na jar a v lete sa u nás vyskytuje len niekoľko jednotlivých párov, v zime ich počet stúpne na desiatky jedincov.

Január je tak mesiacom, kedy sú orliaky koncentrované na relatívne malom území a je možné ich jednoduchšie spočítať. Preto sa poslednú januárovú sobotu uskutoční sčítavanie orliakov morských na Dunaji. Desiatky ornitológov a ochrancov vtáctva budú 30. januára 2010 spočítavať zimujúce orliaky na úseku Dunaja od Moravy po Ipeľ. „Každoročne sa do tohto sčítania zapojí viac ako 50 ornitológov. Tento rok však očakávame vyššiu účasť, keďže v chladných zimách je šanca pozorovať orliaka vyššia“, informuje Jozef Ridzoň zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko.

„Podrobné spočítavanie prináša často prekvapivé pozorovania. V roku 2009 mali niektorí ornitológovia šťastie pozorovať aj 13 orliakov naraz, pritom už pozorovanie jedného vtáka môže byť otázkou náhody“, dodáva Mirko Bohuš z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského a pokračuje: „Zatiaľ najvyšší počet orliakov sme pozorovali na Dunaji v roku 2004 – spolu 70 vtákov.“

Výsledky zo sčítania sú nevyhnutnou súčasťou ochrany tohto vzácneho dravca na Slovensku. „Orliak morský patrí v súčasnosti medzi najviac ohrozené dravce na Slovensku vďaka intenzívnemu lesníctvu a vyrušovaniu. V minulom roku hniezdilo na celom našom území len 6 párov tohto majestátneho vtáka, ktorý je najväčším hniezdiacim dravcom na Slovensku.  Preto je potrebné  sledovať vývoj jeho početnosti a na miestach výskytu vytvárať tzv. ochranné zóny.“ uzatvára Jozef Chavko z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku. Vďaka pravidelnému monitoringu je tak možné určiť nielen najvýznamnejšie lokality, ale aj či počet orliakov rastie alebo klesá.

V dôsledku chladnej zimy je možné očakávať tento rok väčšie počty orliakov, preto je akcia prístupná aj pre verejnosť, ktorá sa môže na prehradení Dunaja pri Čunove zúčastniť pozorovania.

Kontakty:

  • Mgr. Jozef Ridzoň, ochranársky manažér SOS/BirdLife Slovensko, mobil: 0902 222 160 
  • Jozef Chavko, Ochrana dravcov na Slovensku, mobil: 0903 768 394

Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko (SOS/BirdLife Slovensko), Mlynské nivy 41, 821 09 Bratislava 2, www.vtaky.sk

Ochrana dravcov na Slovensku (RPS), Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4, www.dravce.sk

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd