Bulharskí ornitológovia zachránili život vzácnemu sokolovi zo Slovenska

Tlačová správa Bratislava, 4.1.2012

Slavka 1Slovenský sokol rároh menom Slávka, ktorý bol označený satelitnou vysielačkou v júni 2011, takmer zahynul v centrálnom Bulharsku. Vďaka odbornému zásahu miestnych ornitológov sa Slávku podarilo zachrániť a po poskytnutí potrebnej starostlivosti opätovne vypustiť na slobodu.

Slavka 2Slávku našli bulharskí ornitológovia z federácie Zelený Balkán koncom decembra na poli, pričom jej nohy a krídla boli zamotané v nylonovom špagáte. „Podľa informácií od bulharských kolegov nemala Slávka žiadne vonkajšie zranenia, bola však veľmi vyslabnutá. Z toho dôvodu ju na jeden deň umiestnili do rehabilitačnej stanice, kde jej podali vitamíny, lieky proti parazitom a samozrejme aj krmivo. Po poskytnutí tejto „prvej pomoci“ ju opätovne vypustili na slobodu. Podľa najnovších údajov z jej vysielačky predpokladáme, že je v poriadku. Sme bulharským kolegom veľmi vďační za jej záchranu.“ – informuje Lucia Deutschová z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (RPS).

Slavka_RPSSatelitná telemetria je významnou metódou monitoringu, ktorá prináša dôležité výsledky. Slávka je jednou zo štyroch samíc sokola rároha, ktoré boli minulý rok označené v rámci medzinárodného projektu na ochranu druhu, do ktorého sú zapojené štyri krajiny – Slovensko, Maďarsko, Bulharsko a Rumunsko. „Na základe lokalizačných údajov z vysielačky kontrolujú Slávku tiež odborníci z bulharskej organizácie BSPB/BirdLife Bulharsko, ktorá je zároveň partnerom projektu a pravidelne nám o nej posielajú informácie.“ – hovorí Deutschová. Projekt podporila Európska komisia a na Slovensku je partnerom okrem RPS aj Západoslovenská energetika, a.s. „Ostatné tri sokoly buď zahynuli v dôsledku zásahu elektrickým prúdom na elektrických stĺpoch, alebo je príčina straty signálu ich vysielačiek neznáma. Najpopulárnejšou sa stala sokolica Eonka, ktorú nám niekoľko mesiacov pomáhali sledovať miestni ornitológovia počas jej výskytu v Nemecku a vo Francúzsku. Pravidelne nám poskytovali cenné informácie nielen o samotnej Eonke, ale aj o prostredí, v ktorom sa zdržiavala. Bohužiaľ, v novembri sa jej vysielačka odmlčala.“ – dodáva Deutschová. Sokol rároh je ohrozeným druhom dravca na väčšine územia výskytu. Na Slovensku hniezdi len približe 40 párov a napríklad v Bulharsku nebolo hniezdenie druhu dokázané už niekoľko rokov.

Viac informácii o projekte nájdete na www.dravce.sk/sokolraroh, kde môžete sledovať aj pohyb Slávky.

Ďalšie informácie: Lucia Deutschová, 0911 219 520

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd