Ornitológovia budú cez víkend sčítavať orly

Tlačová správa Bratislava, 13.1.2012

Počas nasledujúceho víkendu budú členovia organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) už tradične monitorovať výskyt všetkých druhov orlov na celom území krajiny. Akcia prebieha paralelne so sčítaním orlov v Maďarsku a jej cieľom je získať cenné informácie o veľkosti a distribúcii zimujúcej populácie na území oboch krajín.

„Akciu organizujeme každý rok. Zapojí sa do nej vyše 50 mapovateľov v rámci celého Slovenska. Vďaka koordinovanému sledovaniu orlov získame informácie o tom, koľko sa ich na našom území v tomto období roka vyskytuje a kde sa zdržiavajú.“ – informuje Jozef Chavko z RPS a pokračuje: „Tieto výsledky potom porovnáme s výsledkami zo susedných krajín – Rakúskom, kde sa s čítanie uskutočnilo minulý víkend a Maďarskom, kde bude sčítanie prebiehať súbežne s našim. Poznatky sú dôležité okrem iného pre poznanie trendu vývoja populácii jednotlivých druhov.“

Z najvzácnejších druhov možno spomenúť orliaka morského, ktorý na Slovensku hniezdi len v počte 4 – 6 párov, no v zimnom období môžeme na zhromaždiskách pozorovať niekoľko desiatok jedincov. Orliak morský je zároveň našim najväčším druhom dravca. Ďalší druh, orol kráľovský, sa v zimnom období presúva z hniezdisk v predhoriach do nížin, kde nachádza viac potravy. Okrem týchto druhov na našom území hniezdi ešte orol skalný a orol krikľavý.

- KONIEC -

Ďalšie informácie: Jozef Chavko, 0903 768 394

Achrysaetos_KarolSotnar1 Achrysaetos_KarolSotnar8

Aheliaca_JozefChavko2

Halbicilla_JozefChavko5i

Aheliaca_JozefChavko3 Halbicilla_JozefChavko1

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd