Prilieta najväčší i najmenší

Tlačová správa, Bratislava, 31.01.2012

Ornitológovia si ani v zimnom období neoddýchnu. Sťahovavé druhy vtáctva, ktoré naše územie na jeseň opustili, nahradili zimní hostia zo severu a severovýchodu Európy. Asi najnápadnejšie sú tisícové kŕdle havranov a kaviek, ktoré mnohí ľudia mylne označujú za „vrany“. Na nezamŕzajúcich vodných tokoch sa objavujú severské druhy kačíc, husí a iných vodných vtákov. No v ornitologických zápisníkoch sa týchto chladných mesiacoch objavujú i nové druhy dravcov a sov.

Z dravcov, ktoré v zimnom období na územie Slovenska prilietajú, je najväčší orliak morský. Tento mohutný dravec dosahuje v rozpätí krídel viac ako 230 cm. V posledných desaťročiach jeho početnosť v Európe stúpa, no u nás stále patrí medzi najvzácnejšie druhy. V zimnom období sa s ním môžeme pri riekach a vodných plochách stretnúť častejšie, pretože u nás zimuje časť populácie zo severu Európy. Z rovnakých oblastí na Slovensko prilieta v zimnom období i najmenší európsky dravec – sokol kobec. Je veľmi rýchlym a obratným lovcom, chytá takmer výlučne drobné spevavce. Rozpätie krídel má v porovnaní s orliakom morským skutočne malé – len okolo 60 cm. Ešte výraznejší je rozdiel vo váhe. Kým orliak morský môže vážiť až 8 kilogramov, maximálna hmotnosť sokola kobca je len 220 gramov.

Osobitnú pozornosť ornitológovia venujú v zimných mesiacoch hromadným nocoviskám kaní sivých. I tento druh je u nás len zimným hosťom. Cez deň kane lovia na poliach hraboše poľné, no každý večer sa za súmraku zlietavajú zo širokého okolia na jedno miesto a spoločne nocujú v porastoch ostríc, či v ruderálnej vegetácií. Práve tieto miesta ornitológovia vyhľadávajú a kane na nich pravidelne sčítavajú.

„Tento rok bolo sme zatiaľ najviac kaní sivých zaznamenali na Záhorí, v katastri obce Moravský Ján. Pri decembrovom sčítaní sme tu pozorovali takmer 30 jedincov, v januári ich počet klesol na pätnásť. Kane sem prilákalo najmä množstvo hrabošov poľných a i početné kŕdle zimujúcich spevavcov“ približuje Michal Noga, z mimovládnej organizácie Ochrana dravcov na Slovensku. „Okrem pravidelného sčítania dbáme hlavne o to, aby tieto vzácne dravce neboli rušené a nestali sa obeťou nezmyselného a nezákonného prenasledovania.“ dodáva.

Monitoring a ochrana nocovísk dravcov je súčasťou projektu „Ochrana dravcov, sov a bocianov na Záhorí a v Dolnom Rakúsku“, ktorý na západnom Slovensku realizuje Ochrana dravcov na Slovensku v rámci programu slovensko-rakúskej cezhraničnej spolupráce.

Kontakt: Mgr. Michal Noga, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 0911 339 193

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd