Mŕtvy orol na diaľnici

Orol kráľovský foto J.ChavkoTlačová správa Bratislava, 27.7.2012

Na našom území zahynú ročne na cestách tisíce živočíchov. V celej Európe tento počet dosahuje niekoľko miliónov jedincov. Usmrcovanie živočíchov na cestných komunikáciách predstavuje obrovský problém, voči ktorému sú ľudia ľahostajní. Pohľad na cesty lemované mŕtvymi živočíchmi celkom zovšednel.

Vo štvrtok dostala organizácia Ochrana dravcov na Slovensku informáciu o náleze mŕtveho veľkého dravca pri zvodidlách na diaľnici D1 pri Piešťanoch. „Keď som sa dostavili na označené miesto, neveril som vlastným očiam - na okraji diaľnice ležal uhynutý jeden z najvzácnejších dravcov, majestátny orol kráľovský“, hovorí predseda združenia Jozef Chavko.

Orol kráľovský 2Orol ležal v úseku, kde diaľnicu nelemujú stromy a s najväčšou pravdepodobnosťou nadletel nízko nad frekventovanú komunikáciu, kde ho zrazilo auto. „Podľa výsledkov monitoringu, ktorý pravidelne vykonávame sme zistili, že na Slovensku hniezdi už menej ako 40 párov orlov kráľovských a ich početnosť stále klesá. Toto je už druhý prípad nálezu na dopravnej komunikácii, zaznamenali sme aj usmrtenie vlakom, ale najväčším problémom v poslednom desaťročí je nárast nezákonných odstrelov a stále častejšie nachádzame aj úmyselne otrávené orly.“ dodáva predseda združenia.

„V tomto prípade ide o starého samca z páru, ktorý sledujeme už viac ako 20 rokov. Orlí pár aj tento rok zahniezdil v Považskom Inovci nad Piešťanmi a na hniezde zostali dve mláďatá, o ktoré sa musí postarať už len ich matka. Nebude pre ňu ľahké uživiť mláďatá a keď vyletia z hniezda, musí ich naučiť loviť. V čase hniezdenia loví prevažne len samec a samica stráži hniezdo s mláďatami. Orly sú dlhoveké a môžu sa dožiť aj viac ako 50 rokov, páry sú monogamné a jedince sú si verné po celý život. K výmene dochádza len keď jeden z rodičov uhynie. Otázkou však je, kedy si pri súčasnom poklese početnosti orlov samička nájde nového partnera.“ hovorí Lucia Deutschová z Ochrany dravcov na Slovensku.

orlie mláďatáVysokorýchlostné komunikácie sú doslova zabijakom živočíchov, bariéry a oplotenia chýbajú, alebo sú zjavne nedostatočné. Najbezpečnejšie riešenia pre živočíchy predstavujú len tie úseky, kde je diaľnica zapustená hlbšie do terénu. Takýchto úsekov je však príliš málo. Bude potrebné, aby sa nad otázkou nadmernej úmrtnosti živočíchov myslelo už pri projektovaní, pretože hrozba narastajúceho poklesu biodiverzity je už príliš vážna.

- KONIEC –

Ďalšie informácie: Jozef Chavko, 0903 768 394

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd