Poslanie

  • Poslanie RPS Združovať špecializovaných záujemcov o ochranu a výskum dravcov a sov na Slovensku
  • Odborne, teoreticky aj prakticky vzdelávať svojich členov
  • Prakticky vykonávať ochranu dravcov a sov v súlade s právnymi predpismi
  • Poskytovať odborné stanoviská v súlade so záujmami ochrany dravcov a sov a ich životným prostredím
  • Šíriť myšlienky a propagovať ochranu voľne žijúcich dravcov a sov
  • Spolupracovať s inými mimovládnymi organizáciami, štátnymi orgánmi a organizáciami