Malé členské projekty RPS

Malé členské projekty 2014

Vážení dravčiarskí priatelia

Ochrana dravcov na Slovensku po piaty krát otvára program podpory svojich členov formou „Malých členských projektov“. Cieľom programu je podporiť aktívnych členov na celom Slovensku a umožniť im realizovať rôzne aktivity zamerané na ochranu dravcov a sov. Pre rok 2014 bola vyčlenená na podporu malých členských projektov finančná čiastka v celkovej výške 6 500,- EURO.

Malé členské projekty RPS

Ochrana dravcov na Slovensku podporuje každoročne svojich členov aj prostredníctvom Malých členských projektov. Cieľom je podpora aktivít členov organizácie, zameraných na ochranu dravých vtákov a sov.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd