nase sk dravce2

nase sk sovy2

Kontakt

Mgr. Tomáš Veselovský, PhD.
Pozícia:
Odborník pre ochranu dravcov

V zmysle stanov RPS je sekretariát RPS výkonnou zložkou RPS, ktorá je podriadená výkonnému riaditeľovi, vrátane personálneho zloženia.

V zmysle stanov RPS výbor RPS riadi činnosť organizácie, s výnimkou právomocí prisluchajúcim členskej schôdzi.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.