Obsah čísla 14/2020

OBSAH ČÍSLA 14/2020

 

Šotnár K, Obuch J, Pačenovský S & Jarčuška B: Spatial distribution of four sympatric owl species in Carpathian montane forests

Priestorová distribúcia štyroch sympatrických druhov sov v karpatských horských lesoch

Krištín A, Bělka T, Horal D & Bino T: Diet of the lesser kestrel Falco naumanni at post-breeding roosts in southern Albania

Potrava sokola bielopazúrového Falco naumanni na pohniezdnych nocľažiskách v južnom Albánsku

Parés-Casanova P M & Salas-Bosh J: Comparison of orbital asymmetries among some raptor species: “when size does not matter”

Porovnanie orbitálnej asymetrie vybraných druhov dravcov: keď na veľkosti nezáleží

Andreska J & Andreska D: Changes in the Eurasian eagle-owl (Bubo bubo) population in Czechia and their association with legal protection

Vývoj populace výra velkého (Bubo bubo) a jeho souvislost s právní ochranou

Slobodník R & Jenčo M: Summary of raptor and owl ringing in Slovakia in the period from 2012 to 2019

Prehľad krúžkovania dravcov a sov na Slovensku v rokoch 2012 – 2019

Meyburg B-U, Matthes H & Maciorowski G: Age of maturity and exceptionally distant natal dispersal of over 500 km by a male lesser spotted eagle Clanga pomarina

Vek dospelosti samca orla krikľavého Clanga pomarina a jeho mimoriadne veľký, viac ako 500 km, hniezdny rozptyl

Smith P: The identity of Azara’s description No. 18 “Gavilán mixto pintado” is a juvenile Harris’s hawk (Parabuteo unicinctus)

Identita Azarovho opisu č. 18 „Gavilán mixto pintado“ je juvenilný myšiak štvorfarebný (Parabuteo unicinctus)

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd