Vysielačky na pomoc vzácnym sokolom

Projekt podporil Nadačný fond Slovenská elektrizačná prenosová sústava v Nadácii Pontis.

                

 

Názov projektu: Vysielačky na pomoc vzácnym sokolom

Donor: Nadačný fond Slovenská elektrizačná prenosová sústava v Nadácii Pontis

Téma: Z projektu budú zakúpené 3 ks GPS vysielačiek, ktoré sa v najbližšej hniezdnej sezóne (2023) osadia na tri mláďatá vzácneho sokola rároha. Údaje získané prostredníctvom vysielačiek (presný pohyb mláďat 24 hodín denne) sú veľmi významnou metódou monitoringu vtáctva. V porovnaní s údajmi, ktoré sa podarilo získať za desaťročia používania ornitologických krúžkov, dokázali v priebehu iba niekoľkých rokov priniesť doslova revolučné výsledky. Mimoriadne prínosné je poznanie migračných trás, preferovaných biotopov a zimovísk, kritických miest zastávok a antropogénnych prekážok migrácie (rizikové el. vedenia, stĺpy, nelegálne aktivity), na ktoré následne vieme zamerať naše aktivity a opatrenia.

 

Status: aktuálny

Začiatok projektu: 10.08.2022

Ukončenie projektu: 30.06.2023

Projektová lokalita: hniezdne lokality sokola rároha

 

Hlavný cieľ projektu:

  • Získať dáta o pohybe jedincov vzácneho sokola rároha, vďaka ktorým budeme vedieť určiť opatrenia potrebné na ich ochranu, či zlepšiť podmienky pre ich odpočinok a lov.

Údaje z vysielačiek prispejú k poznaniu toho, ktoré biotopy označený jedinec preferuje, kam chodí loviť, kde odpočíva, kde nocuje. V minulosti tieto údaje priniesli dôležité poznatky o význame určitých konkrétnych lokalít, o nových spoločných nocoviskách či významných miestach z pohľadu vtáctva. Vďaka vysielačkám sa viackrát podarilo odhaliť aj nelegálne aktivity, keď sa stal označený jedinec obeťou, podarilo sa ho nájsť a v spolupráci s políciou následne zabezpečiť aj ďalšie dôkazy o nezákonných činoch.

Mimoriadne prínosné je poznanie migračných trás, preferovaných biotopov a zimovísk, kritických

miest zastávok a antropogénnych prekážok migrácie, ako sú napríklad aj rizikové elektrické vedenia. Na základe získaných údajov vieme následne zamerať našu pozornosť konkrétne na tieto miesta a prijať potrebné opatrenia na ich ochranu (inštaláciou odkloňovacích prvkov, ekologizáciou konštrukcií stĺpov predstavujúcich nebezpečenstvo elektrokúcie, vytvorenie podmienok na hniezdenie (umelé hniezdne podložky/búdky), zlepšenie podmienok na odpočinok a lov v podobe inštalácie drevených konštrukcií v tvare T).

 

Pozrite si krátke video z priebehu realizácie TU

 

Tlačová správa               

Bratislava 06.júna 2023

Šesť jedincov vzácneho sokola bude sledovaných prostredníctvom vysielačiek

Sledovanie jedincov rôznych vtáčích druhov prostredníctvom satelitnej alebo rádiovej telemetrie prinieslo mnohé vzácne poznatky. Pomocou tejto metódy, kedy je možné sledovať pohyb jedincov v zásade nepretržite v online prostredí, sa podarilo získať unikátne dáta o pohybe, lovn‎ých teritóriách, migračných trasách, ale aj nebezpečenstvách, ktorým musia zväčša mladé jedince čeliť. Na južnom Slovensku bolo tento rok označených šesť mláďat vzácneho sokola rároha satelitnými vysielačkami, ktoré budú poskytovať aktuálne informácie o mieste ich výskytu. Projekt Vysielačky na pomoc vzácnym sokolom podporil Nadačný fond SEPS v Nadácii Pontis.

„Inštalácia vysielačiek sa uskutočňuje za špecifických podmienok. Prvoradá je bezpečnosť mladých jedincov. Dôležité je monitorovať stav hniezdenia a čas vyliahnutia mláďat, aby sme vedeli čo najpresnejšie odhadnúť ich vek, a tým pádom určiť najvhodnejší čas na osadenie vysielačiek. Spravidla to býva pár dní pred vyletením z hniezda, kedy sú už mláďatá dostatočne veľké a zároveň majú vyvinuté operenie. Pri inštalácii vysielačiek na sokola rároha sa používa čiapočka odskúšaná sokoliarmi, ktorá slúži na zatienenie a tým pádom ukľudnenie jedinca, ktorý je tak počas osadenia vysielačky pokojný,“ informuje Jozef Chavko, predseda občianskeho združenia Ochrana dravcov na Slovensku.

„Práve u ohrozených druhov, akým je aj sokol rároh, majú dáta získané prostredníctvom vysielačiek nenahraditeľnú hodnotu. Na Slovensku sme sa dva roky po sebe (2021,2022) tešili rekordnému počtu vyvedených mláďat. Údaje z vysielačiek inštalovaných na šesť jedincov v roku 2021 nám však potvrdili vysokú úmrtnosť mláďat v prvých mesiacoch života a priniesli zaujímavé informácie o disperzných pohyboch mladých sokolov. Zatiaľ čo dospelé, staršie sokoly rárohy sa na slovenskom území zdržiavajú celoročne, pre mladé jedince to neplatí a vydávajú sa migráciu/cesty rôznymi smermi. Nanešťastie sme v tomto prípade zaznamenali úhyny mladých jedincov, či stratu signálu vysielačky, vo všetkých prípadoch do pol roka od vyletenia z hniezda. Príčiny úmrtia boli rôzne, zaznamenali sme napríklad úhyn v dôsledku zásahu elektrickým prúdom, jeden jedinec bol pravdepodobne obeťou tornáda na Sicílii, ďalší bol ulovený v Kosove,“ dopĺňa Roman Slobodník, člen projektového tímu LIFE Danube Free Sky z Ochrany dravcov na Slovensku.

„S občianskym združením Ochrana dravcov na Slovensku spolupracujeme pri ochrane sokola rároha dlhodobo. Dnes takmer celá známa slovenská populácia hniezdi v búdkach nainštalovaných na našich stožiaroch. Úspešnosť projektu búdok preukazuje aj rekordná minuloročná hniezdna  sezóna, keď sokoly rárohy odchovali 163 mláďat. O to viac nám je ľúto, že sa niektoré mláďatá nedožijú ani jedného roka. Preto sme bez váhania podporili z Nadačného fondu SEPS v Nadácii Pontis projekt Vysielačky na pomoc vzácnym sokolom. Mláďatám sa pripevnia  vysielačky, vďaka ktorým ochranári získajú väčšie množstvo poznatkov o ich živote aj po vyletení z hniezda. Následne tak budú môcť zlepšiť podmienky pre ich prežitie,“ uzatvára Sandra Čičová Kotzigová, hovorkyňa Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s.

 

Ďalšie informácie:

  • Realizácia inštalácie vysielačiek bola realizovaná vďaka podpore projektu „Vysielačky na pomoc vzácnym sokolom“ podporeného z Nadačného fondu Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s. (SEPS) v Nadácii Pontis a projektu LIFE Danube Free Sky, ktorý podporila Európska únia v rámci programu LIFE.
  • Medzinárodný projekt LIFE Danube Free Sky sa zameriava na ochranu voľne žijúceho vtáctva pred hrozbami zásahom elektrickým prúdom a nárazmi do elektrických vedení. V rámci monitoringu sa určili prioritné úseky elektrických vedení, ktoré sú rizikové z pohľadu nárazov vtáctva, na ktoré sa inštalujú špeciálne zviditeľňovacie prvky – odkloňovače letu vtáctva. Nebezpečné stĺpy, pri ktorých hrozí vtákom zásah elektrickým prúdom, budú ošetrené eko-chráničkami.
  • Pri identifikácii hrozieb a presnejšom určení lokalít, kde sa zdržujú mladé jedince, ktoré bývajú spravidla najohrozenejšie, sa využívajú aj údaje získané prostredníctvom vysielačiek, ktoré sa osádzajú na jedince pred vyletením z hniezda. V roku 2022 bolo v rámci projektu LIFE Danube Free Sky nainštalovaných 6 vysielačiek na mladé orly kráľovské. Na rozdiel od sokolov rárohov sa im darí oveľa lepšie, 5 jedincov stále monitorujeme, zaznamenali sme jedno úmrtie z dôvodu zásahu elektrickým prúdom na našom území. Tento rok sa plánuje inštalácia vysielačiek na mladé jedince sokola rároha v Srbsku a taktiež na pelikány kučeravé v Rumunsku.  

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd