SÚŤAŽ S MYŠIARKAMI
Featured

SÚŤAŽ S MYŠIARKAMI

Poznáme mená výhercov!

Do súťaže sa v sezóne 2019/2020 zapojilo: 48 súťažiacich, ktorí nahlásili 56 zimovísk a 919 zimujúcich myšiarok!

Čísla nie sú konečné, ešte sumarizujeme údaje od našich členov a veríme, že presiahneme hranicu 1000 myšiarok.


Šťastie sa usmialo na:

J. Šatková (zimovisko Mýtna Nová Ves)

J.M. Chrtianska (zimovisko Komjatice)

P. Bebčák (zimovisko Topoľčany)

Výhercom gratulujeme a všetkým súťažiacim ďakujeme, že prispeli k poznaniu a ochrane zimovísk myšiarok ušatých.

 

Predchádzajúce ročníky v číslach:

Najväčšie zimoviská s 50 a viac sovami sa nachádali v Norovciach, Veľkých Kostoľanoch, Kolárove, Hurbanove, Trebišove, Nitre a Zemianskych Sadoch.

Najviac 117 zimovísk a 1484 myšiarok sa nám podarilo zmapovať v sezóne 2017/2018.

Počty myšiarok na zimoviskách sa medzisezónne menia. Napríklad, kým v sezóne 2015/2016 na zimovisku v Zemianskych Sadoch zimovalo 70 myšiarok, minulú sezónu 2018/2019 už len 30 jedincov. Kolísanie v počte zimujúcich jedincov je prirodzené, odvíja sa od dostatku prirodzenej potravy, hlavne hrabošov poľných, v okolí zimoviska.

V rámci výskumu sme na vybraných zimoviskách analyzovali zloženie potravy zimujúcich myšiarok. Z vývržkov, v ktorých sa nachádzajú kosti z ulovenej koristi sme zistili, že hraboš poľný tvorí v priemere až 83% podiel potravy myšiarok ušatých.

 


Mapa zimovísk

{google_map}https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1Ck8mjhZArlkAf3PjEKTgPpQKH5itM6kn&ll=48.465349487234484%2C19.56841499999996&z=7&output=svembed{/google_map}

 


Často kladené otázky

Ako vyzerajú myšiarky a odkiaľ prileteli?|icon|closed

Myšiarka ušatá je stredne veľká sova. Ako prvé vás upútajú veľké, oranžové oči. Keď vás zazrie, narovná sa. Na hlave vztýči pierka, ktoré vyzerajú ako ušká. Keď urobíte ešte krok, ste príliš blízko a odletí. Myšiarky ušaté hniezdia v poľných remízkach, na okrajoch lesíkov a parkoch. Každoročne od jesene do jari sa myšiarky ušaté zhromažďujú a spoločne oddychujú na stromoch. Počet myšiarok na zimovisku býva rôzny, od pár jedincov po stovky. Najväčšie zimovisko sa nachádza v meste Kikinda (Srbsko), kde zimovalo viac ako 600 jedincov!

myšiarka ušatá (Asio otus)

 


Čo je zimovisko?|icon|closed

Zimoviskom nazývame miesto (lokalitu), kde myšiarky ušaté cez deň spoločne oddychujú. Najčastejšie sú to ihličnaté stromy v okolí škôl, kostolov, námestí, parkov, ale aj rodinných záhrad. Vzácne niektoré jedince zimujú aj v lesíkoch mimo obcí.

Zimovisko myšiarok ušatých pri kostole


Ako spoznám zimovisko?|icon|closed

Celkom jednoducho. Najčastejšie prítomnosť sov prezradia biely trus a vývržky pod stromami. Pri pozornom pohľade do korún stromov môžete zbadať až desiatky oddychujúcich jedincov. Niekedy, zvlášť počas pekných slnečných dní, sa niektoré myšiarky vyhrievajú na listnatých stromoch ako sú vŕby alebo brezy.

Myšiarky ušaté na zimovisku v Lužiankach (foto: N. Staňová)


Čo je vývržok?|icon|closed

Vývržok sú nestrávené zvyšky potravy, ktoré myšiarky (a všetky sovy) vyvrhujú. Tvoria ho kosti, srsť a perie z koristi, ktoré sa v žalúdku vyformujú do pozdĺžneho chumáča. Ten myšiarka každý deň vyvrhne.


Ako správne odfotiť zimovisko?|icon|closed

V prvom rade je potrebné brať ohľad na zimujúce myšiarky. Pre väčšinu zvierat je zima ťažkým obdobím. Každý zbytočný výdaj energie, napríklad pri vyrušovaní, je pre ne citeľnou stratou. Preto zimovisko fotografujte z dostatočnej vzdialenosti. Keď zbadáte, že myšiarky sa narovnávajú a pozerajú na vás, už ste blízko.

Zimovisko mysiarok usatych (foto: Z. Riflik)


Prečo je potrebné údaje aktualizovať každý rok?|icon|closed

Počet myšiarok na zimovisku a miesto zimovania sa môžu medziročne zmeniť. Závisí to od viacerých faktorov, ako napríklad dostatočná potravná ponuka v okolí zimoviska, či vhodné stromy a podmienky na zimovanie. Mnohé zimoviská stále nie sú zaznamenané. Z toho dôvodu je pre nás dôležité každý rok údaje aktualizovať a sme radi, že nám s mapovaním zimovísk pomôžete.  Informácie o výskyte a počte zimujúcich myšiarok používame pri výskume a ochrane tohto druhu.


Čo tvorí potravu myšiarok ušatých?|icon|closed

V prírodných podmienkach strednej Európy prevláda v potrave hraboš poľný (80-90%), ďalej ryšavka, myš domáca, v menšej miere potkany a malé vtáky veľkosti sýkorky. V praxi sme sa viackrát stretli s obavami ľudí o svojich domácich miláčikov, keď v ich blízkosti zimovali myšiarky. Môžeme vás ubezpečiť, že na jedálnom lístku myšiarok sa nevyskytujú.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd