Dravce a sovy v sústave chránených vtáčích území

Názov programu:
Blokový grant EMVO-TUR
Donor:
Finančný mechanizmus EHP
Nórsky finančný mechanizmus
Slovenská republika
Nadácia Ekopolis
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený
Zahájenie:
1.2.2009
Ukončenie:
30.11.2010
viac informácií nájdete na www.chvu.dravce.sk

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd