Donor - Bratislavský samosprávny kraj

Donor - Ekofundusz, Poľsko

Donor - Fond d’Intervention les Rapaces (F.I.R), Belgicko

Donor - GEF - Globálny fond pre životné prostredie/ SGP GEF - Program malých grantov Globálneho fond

Donor - Hawk Mountain Sanctuary Association, USA

Donor - HIROCEM, a.s., Rohožník

Donor - Holcim (Slovensko) a.s.

Donor - Nadačný fond Slovenská elektrizačná prenosová sústava v Nadácii Pontis

Donor - S.A.I.A., n.o., Bratislava

Donor - Southeast Europe Saker falcon Network

Donor - Stredoslovenská energetika, a.s.

Donor - The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe, Maďarsko

Donor - Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska

Donor - Východoslovenská energetika, a.s.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd