nase sk dravce2

nase sk sovy2

Hniezdenie populácie sokola lastovičiara na stožiaroch vysokého napätia na Východnom Slovensku

Názov programu:
Zelený projekt
Donor:
Ministerstvo životného prostredia SR
Cieľový druh:
Sokol lastovičiar (Falco subbuteo)
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený
Rok realizácie: 2005

Copyright © 2015. All Rights Reserved.