Kooperácia v ramsarskom manažmente nív v oblasti Moravy a Dyje

Názov programu:
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013
Názov projektu: Kooperácia v ramsarskom manažmente nív v oblasti Moravy a Dyje
Donor:
Európsky fond regionálneho rozvoja
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Téma:
ekoturizmus
Status:
aktuálny
Zahájenie:
01.01.2010
Ukončenie:
30.09.2012

logo-sk-at

logo-erdf

ramsar-logo-sk-cz

http://www.march-thaya-auen.at/sk/projekt/

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd