nase sk dravce2

nase sk sovy2

Kooperácia v ramsarskom manažmente nív v oblasti Moravy a Dyje

Názov programu:
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013
Názov projektu: Kooperácia v ramsarskom manažmente nív v oblasti Moravy a Dyje
Donor:
Európsky fond regionálneho rozvoja
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Téma:
ekoturizmus
Status:
aktuálny
Zahájenie:
01.01.2010
Ukončenie:
30.09.2012

logo-sk-at

logo-erdf

ramsar-logo-sk-cz

http://www.march-thaya-auen.at/sk/projekt/

Copyright © 2015. All Rights Reserved.