nase sk dravce2

nase sk sovy2

Monitoring a manažment populácie orla skalného (Aquila chrysaetos) na Slovensku v roku 2006

Názov programu:
Zelený projekt
Donor:
Ministerstvo životného prostredia SR
Cieľový druh:
Orol skalný (Aquila chrysaetos)
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený
Zahájenie:
1.4.2006
Ukončenie:
31.12.2006

Copyright © 2015. All Rights Reserved.