Ochrana orla krikľavého na Slovensku

Názov programu:
Program LIFE +
Partner projektu: Stredoslovenská energetika , a.s.
Východoslovenská energetika, a.s.
Donor:
Európske spoločenstvo
Stredoslovenská energetika, a.s.
Východoslovenská energetika, a.s.
Ministerstvo životného prostredia
Ochrana dravcov na Slovensku
Číslo projektu LIFE 09NAT/SK/396
Téma:
druhová ochrana, ekovýchova, záchrana zvierat
Status:
aktuálny
Zahájenie:
01.01.2011
Ukončenie:
31.06.2015

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd