nase sk dravce2

nase sk sovy2

Ochrana orla krikľavého na Slovensku

Názov programu:
Program LIFE +
Partner projektu: Stredoslovenská energetika , a.s.
Východoslovenská energetika, a.s.
Donor:
Európske spoločenstvo
Stredoslovenská energetika, a.s.
Východoslovenská energetika, a.s.
Ministerstvo životného prostredia
Ochrana dravcov na Slovensku
Číslo projektu LIFE 09NAT/SK/396
Téma:
druhová ochrana, ekovýchova, záchrana zvierat
Status:
aktuálny
Zahájenie:
01.01.2011
Ukončenie:
31.06.2015

Copyright © 2015. All Rights Reserved.