nase sk dravce2

nase sk sovy2

Ochrana sokola rároha v Karpatskej kotline

Názov programu:
LIFE-Nature
Donor:
Európska komisia
Cieľový druh:
Sokol rároh (Falco cherrug)
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený
Zahájenie:
1.10.2006
Ukončenie:
30.9.2010

Oficiálna webová stránka projektu - www.dravce.sk/sokolraroh

Copyright © 2015. All Rights Reserved.