Sokol červenonohý (Falco vespertinus)

  • monitoring hniezdneho výskytu populácie sokola červenonohého na území Slovenska

  • zvýšenie hniezdnych možností inštaláciou umelých hniezd

  • sledovanie vplyvu zvýšenia hniezdnych možností na populačnú hustotu a produktivitu hniezdnych párov na vybranom území

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd