Spoločný monitorovací systém lesných druhov sov

Kód projektu:

Názov projektu: Spoločný monitorovací systém lesných druhov sov

Názov programu: Medzinárodný vyšehradský fond

Hlavný donor: vlády V4

Koordinujúci príjemca: Ochrana dravcov na Slovensku

Pridružení príjemcovia

Česká společnost ornitologická (ČSO)
Stowarzyszenie Ochrony Sów (SOWY SOS)

Téma: spoločný monitoring

Status: aktuálny

Zahájenie: 01.07.2016

Ukončenie: 30.06.2017

Stránka projektu: www.facebook.com/owlsmonitoring

O projekte

V spolupráci troch organizácií z Českej republiky, Poľska a Slovenska bude vytvorený spoločný monitorovací systém lesných druhov sov. Počas realizácie projektu budú realizované semináre, kde budú prebraté návrhy a jednotlivé body prípravy spoločného systému monitoringu. Projekt zabezpečí účasť odborníkov na seminároch a zároveň zabezpečí publikovanie odborného krátkeho článku s témou prípravy metódy a dokumentu popisujúcom metódu, ktorý bude publikovaný online. Zároveň sa nadviažu odborné kontakty na medzinárodnej úrovni medzi spolupracujúcimi organizáciami.

Prečo spoločný monitorovací systém? Vysvetlenie je jednoduché, okrem Poľska sú sovy monitorované nejednotnou metódou, takéto údaje sú ťažšie porovnateľné medzi sebou. Aby sme mohli získať širší prehľad o trende vývoja populácií sov, potrebujeme dostatočne robustnú, no pritom jednoduchú metódu. Populácie lesných druhov sov v ČR, PL a SVK tvoria významnú časť populácií sov Európskej únie (5-21%). Ak bude monitorovací systém funkčný, budeme vedieť rýchlejšie reagovať opatreniami na ochranu druhov a ich prostredia. Keďže vtáky nepoznajú štátne hranice, populácie v štátoch sú prepojené a je dôležité poznať nielen lokálny stav, ale aj stav v iných štátoch. Preto spoločný systém je základným odborným nástrojom na poznanie a zhodnotenie stavu sov.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd