Stráženie sokola sťahovavého v Malých Karpatoch

Donor:
HIROCEM, a.s., Rohožník
Cieľový druh:
Sokol sťahovavý (Falco peregrinus)
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený
Zahájenie:
1.3.2000
Ukončenie:
30.6.2000

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd