VII. Medzinárodná konferencia o ochrane orla kráľovského

Názov programu:
Standard Grants / Štandardné granty
Partner projektu: MME/BirdLife Hungary
Czech Society for Ornithology
Donor:
Medzinárodný višegrádsky fond
  Ochrana dravcov na Slovensku
Téma:
druhová ochrana, medzinárodná spolupráca
Status:
aktuálny
Zahájenie:
01.06.2013
Ukončenie:
31.03.2014

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd