nase sk dravce2

nase sk sovy2

Zvýšenie informovanosti verejnosti o problematike implementácie dohovoru CITES a príslušnej legi

Názov programu:
Scanagri Denmark A/S, Dánsko
Donor:
Ministerstvo životného prostredia SR
Téma:
veda a vzdelávanie
Status:
ukončený
Zahájenie:
1.2.2002
Ukončenie:
31.12.2002

Copyright © 2015. All Rights Reserved.