Zvýšenie informovanosti verejnosti o problematike implementácie CITES a legislatívy EU

Projekt "Zvýšenie informovanosti verejnosti o problematike implementácie dohovoru CITES a príslušnej legislatívy EÚ"

vytvorenie a distribúcia propagačných materiálov a diapásma o problematike ochrany dravcov a sov

Dosiahnuté výsledky

Cieľom projektu bolo vytvorenie dvoch rozsiahlych diapásiem a propagačných materiálov, ktoré sa budú venovať problematike ochrany dravcov a sov. Prostredníctvom ich prezentácie zvýšiť úroveň environmentálneho povedomie verejnosti - predovšetkým detí a mládeže.

Tvorba koncepcie diapásma

Na tvorbe koncepcie diapásma sa podieľali skúsení odborníci, riešitelia mnohých vedecko-výskumných i ochranárskych projektov, špecialisti na najohrozenejšie druhy dravcov a sov ako i pracovníci Štátnej ochrany prírody.

Výroba diapásma

Od fotografov sme získali celkovo cez 200 záberov dravcov, sov, biotopov, hniezd, negatívnych faktorov a pod. Všetky zábery sme použitím kvalitnej techniky naskenovali. Následne sme prefotením záberov z obrazovky PC vytvorili dve diapásma na CD nosičoch.

Výroba sprievodných materiálov

V projekte sme plánovali s výrobou sprievodných materiálov - priesvitok, zalaminátovaných pier dravcov a sov, vývržkov. Vzhľadom na to, že od 1. júla 2002 vstúpil do platnosti Zákon č. 237 o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o CITES), by používanie a verejná prezentácia týchto materiálov mohla spôsobiť problémy školám a ostatným vlastníkom, sme od tohto kroku ustúpili. Vyrobili sme len priesvitky, ktoré dopĺňajú diapásmo schématickým znázornením loveckých stratégií jednotlivých druhov, ukazujú letové siluety dravcov a sov a pod.

Využitie diapásma

Premiérová prezentácia diapásma sa uskutočnila v januári 2003 v EKOCENTRE Daphne v Devíne.

Trvanie projektu: február 2002 - december 2002
Úloha našej organizácie: vedúci manažér
Projektové náklady: 97 000 Sk
Projekt finančne podporili:
Scanagri Denmark A/S, Vester Farimagsgade 6 5th, DK - 1606 Copenhagen V, Denmark, Tel: +45 33 39 48 28 begin_of_the_skype_highlighting            +45 33 39 48 28      end_of_the_skype_highlighting, Fax: +45 33 39 48 11, E-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. a
Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, Tel.: 02/5956 1111 begin_of_the_skype_highlighting            02/5956 1111      end_of_the_skype_highlighting, Fax: 02/ 5956 2222,
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., www.lifeenv.gov.sk
Výška príspevku: 57 000 Sk

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd