Divočina na hranici

Mladata sokol cervenonohy Jozef Chavko webViete, že aj na Slovensku sú miesta, kde prežívajú jedinečné druhy – tu a nikde inde? Takým je i Chránené vtáčie územie Sysľovské polia. Paradoxne, táto vzácna lokalita čelí obrovskému tlaku ľudí.

Chránené vtáčie územie Sysľovské polia sa nachádza na trojhraničí Slovenska Maďarska a Rakúska.

Je poslednou lokalitou pravidelného výskytu dropa veľkého a sokola červenonohého na Slovensku.

Zároveň je to miesto atakované nelegálnou návštevnosťou, čo spôsobuje vyrušovanie oboch druhov. V mimohniezdnom období sa jedná o zimujúcu populáciu (drop), resp. jedince odpočívajúce počas jesennej migrácie (sokol červenonohý).

 

visegrad fund logo blue 800px 1

V období od júna 2019 do novembra 2020 bolo o Chránené vtáčie územie (CHVÚ) Sysľovské polia postarané aj vďaka projektu Divočina na hranici. Rovnako boli v rámci projektu realizované aktivity pre ochranu prírody v Národnom parku Fertő-Hanság v Maďarsku.

Riešiteľom projektu je Ochrana dravcov na Slovensku (RPS), Český svaz ochránců přírody (ČSOP) a maďarská organizácia pre ornitológiu a ochranu prírody (MME).

Projekt je spolufinancovaný Vládou Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním fondu je rozvíjať myšlienky trvalo udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.

 

 

 

Výsledky, úspechy, výstupy projektu Divočina na hranici

 

 

 

Niektoré z predošlých aktivít

Nadacia EPH logo

 

Od augusta 2019 do novembra 2019 sa tu s podporou Nadácie EPH realizoval projekt "Syslovské polia - ďakujeme, že sa pozeráte". V rámci projektu sa realizovala 26. októbra exkurzia s cieľom pozorovať dropy a ostatné druhy vtáčej ríše v území. Napriek nepriaznivému počasiu sa exkurzie zúčastnilo približne 60 ľudí.

Na miesto, kde je povolený vstup, sme za účasti zástupcov Štátnej ochrany prírody SR umiestnili dve gabiónové lavičky, ktoré môžu zároveň slúžiť aj pre jašterice. Na inštaláciu je tiež pripravená obojstranná, dvojjazyčná informačná tabuľa a stojan na bicykle. Okrem toho boli na lokalite vysadené stromy (jablone a hrušky).

Syslovske polia infotabula mala SK

Syslovske polia infotabula mala DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt LIFE na ochranu sokola červenonohého

 

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd