Zima ornitológom nevadí, budú počítať dravce

program-cezhranicnej-spoluprace-logo

Sokol raroh_1

Tlačová správa Bratislava, 17.1.2013

Dva z najohrozenejších druhov dravcov sa stanú počas nadchádzajúceho víkendu predmetom zvýšeného záujmu ornitológov na celom Slovensku. Cieľom pripravovaného sčítania orla kráľovského a sokola rároha je získať čo najpresnejšiu informáciu o počte a distribúcii týchto druhov v zimnom období.

„Oba druhy sa na Slovensku vyskytujú v malom počte približne 40 párov a sú ohrozené viacerými negatívnymi faktormi, predovšetkým ľudskou činnosťou. Koordinovaný, systematický monitoring je základným predpokladom na získanie informácií potrebných pre realizáciu opatrení na ochranu druhov.“ – informuje Lucia Deutschová z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (RPS), ktorá sčítanie organizuje.

Orol kralovsky_1Orol kráľovský aj sokol rároh sa v tomto období zdržiavajú prevažne v nížinných oblastiach, kde nachádzajú potravu. Obdobný monitoring sa realizuje vo viacerých krajinách, výsledky sa následne spoločne spracujú a porovnajú. „V susednom Maďarsku a Rakúsku sa do takýchto aktivít zapája vyše sto dobrovoľníkov. U nás bude cez víkend v teréne vyše 30 ľudí, ktorí pokryjú všetky kľúčové lokality, pričom si budeme všímať všetky dravce.“ – hovorí Deutschová.

Orol kralovsky_2Sčítanie má veľký význam aj z dôvodu, že niektorí ľudia považujú dravce za premnožené a pristupujú dokonca k porušovaniu zákona ich odstrelom, trávením, či odchytom do pascí. V tomto období je naše územie útočiskom pre populácie zo severu, ktoré u nás prečkajú zimu. Vďaka tomu máme možnosť pozorovať „zatúlané“ druhy, ktoré sa u nás bežne nevyskytujú, ako napríklad myšiak severský, kaňa sivá, sokol kobec, či výnimočne aj belaňa tundrová.

Zaháľať nebudú ochranári ani posledný januárový víkend, kedy je plánované celoslovenské sčítanie nášho najväčšieho dravca, orliaka morského, o ktorom budú v predstihu informovať.

Sokol raroh_2Sčítanie prebieha v rámci projektu „Ochrana a výskum vtáctva bez hraníc“, ktorý sa realizuje v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013.

- KONIEC –

Ďalšie informácie: Lucia Deutschová, 0911 219 520

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd