Pomocná ruka pre vzácne krídla

Snimka_obrazovky_2013-10-08_o_15.08.40

Správa CHKO

Dunajské luhy Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda

5
Snimka_obrazovky_2013-10-08_o_15.08.55

Ochrana dravcov na Slovensku

Kuklovská 5, 841 04 Bratislava, www.dravce.sk

Snimka_obrazovky_2013-10-08_o_15.09.08

Bratislavské regionálne ochranárske združenie

Godrova 3/b5, 811 06 Bratislava, www. broz.sk


Tlačová správa Bratislava, 6.10.2013

V priebehu 27.-28.9. sa spojením síl troch organizácii vykonala praktická ochrana pre jedného z najohrozenejších druhov na Slovensku – sokola červenonohého. Zásluhou aktivít mimovládnych organizácii BROZ (Bratislavské regionálne združenie)a RPS ako aj ŠOP boli vykonané opatrenie pre zachovania a prípadné zlepšenie hniezdnych podmienok jedného z posledných aktívnych hniezdisk spomínaného druhu dravca. V chránenom vtáčom území na západnom Slovensku sa podarilo vykonať niekoľko významných opatrení, ktoré sú predpokladom zahniezdenia tohto vzácneho druhu už v najbližšej budúcnosti. Pritom v rokoch 1995 – 2000 hniezdilo na celom Slovensku este približne 80 párov, dnes ostal už len jeden - posledný.

1„Sokol červenonohý je druh nížin, historicky obývajúci poľnohospodársku krajinu. Svoje pomenovanie dostal podľa červených „nohavičiek“ samčeka. Všeobecne ide o exoticky sfarbené sokoly. Ich pozorovanie v krajine je veľkým estetickým zážitkom, dnes už bohužiaľ ojedinelým.“ - hovorí Lucia Deutschová z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (RPS).

„V minulosti sa na našom území vyskytovali početné hniezdne kolónie tohto druhu, súčasná situácia je však už úplne iná. V tomto roku sme sledovali posledný hniezdiaci pár, pretože už len ako jediný zastupoval tento druh na Slovensku. Hniezdenie bolo na naše veľké potešenie úspešné a z hniezda vyleteli štyri mláďatá. Je to istý prísľub do budúcnosti, že na našom území ostane tento druh naďalej hniezdiť a nezaradí sa tak medzi vyhynuté druhy živočíchov“ - uvádza Roman Slobodník z RPS.

2V uvedených dňoch bolo vykonaných niekoľko praktických opatrení, ktoré by mali zlepšiť podmienky hniezdnej lokality. Medzi ne radíme odstraňovanie náletových krovín, stromov ako aj inváznych rastlín. Po uvedených zásahoch sa tak sledovaná plocha stala velmi podobnou najmä maďarským hniezdiskám, kde je druh aj vplyvom menežmentových opatrení na vzostupe.

Tak ako ďalšie druhy sokolov, ani tento si nestavia vlastné hniezda, ale je odkázaný na iné druhy - staviteľov hniezd. Bežnou súčasťou poľnohospodárskej krajiny boli ešte prednedávnom aj havranie kolónie, teda zoskupenie desiatok hniezd havranov – vtákov, ktorých význam v prírode je nezastupiteľný. Práve havranie hniezda v minulosti využíval aj sokol červenonohý. „V pôvodných havraních kolóniach totiž vždy zostávali voľné hniezda, do ktorých sa nasťahovali sokoly červenonohé a spoločne odháňali predátorov, napríklad kuny.“ - informuje Roman Slobodník z RPS.

3Alternatívnou pomocou pre podporu hniezdenia tohto druhu je inštalácia vhodných hniezdnych búdok. „Búdka predstavuje pre sokoly náhradné hniezdisko. Pre tieto druhy sa vytvára špeciálny typ – tzv. polobúdka, kedy predná stena nepredstavuje dosku s okrúhlym vletovým otvorom, tak ako to poznáme pri pomoci dutinovým hniezdičom (napr. sýkorkám), ale je stienka do výšky tretiny maximálne polovici z celkovej výšky búdky. (odvolávka na obrázok). Tatko vyrobená búdka sa dáva na stromy do výšky niekoľko metrov“ dopĺňa Slobodník.

V dôsledku intenzívneho prenasledovania – priameho usmrcovania a likvidácie havraních hniezd, došlo k zániku mnohých havraních kolónií vo voľnej krajine a často aj k presídleniu havranov do miest, alebo na ich okraj. Zánikom poľných kolónii havranov sa prestalo dariť aj sokolom červenonohým. Prišli nielen o ochranu, ale aj stratili vhodné hniezdiská. „Pokles populácie sokola na pokraj existencie, bol jeden z dôkazov úzkeho vzťahu medzi týmito dvoma druhmi. K súčasnému nepriaznivému stavu populácie však prispela tiež intenzifikácia a chemizácia poľnohospodárstva, nakoľko významnú zložku potravy druhu tvorí hmyz.“ – dodáva Deutschová.

4

Ochranári chcú zabrániť vyhynutiu sokola červenonohého na našom území a vytvoriť podmienky pre zlepšenie stavu populácie, aj prostredníctvom medzinárodného slovensko-maďarského projektu, ktorý sa realizuje od minulého roka na oboch územiach. V Maďarsku na rozsiahlych stepiach hniezdia stovky párov vo veľkých kolóniách, ktoré by mohli dotovať slovenskú populáciu v prípade, že sa na našom území vytvoria vhodné podmienky. Na to je však potrebné zmeniť predovšetkým poľnohospodársky systém, ktorý stavia záujem zisku nad priority ochrany prírody, čím dochádza k sterilite a významnému znižovaniu biodiverzity poľnohospodárskej krajiny.

Aktivity na ochranu sokola červenonohého sa realizujú v rámci projektu podporeného Európskou komisiou, prostredníctvom programu LIFE/NAT/HU/000926.

- KONIEC -

Ďalšie informácie:

Pavol Littera, 0948 177 555, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Roman Slobodník, 0907 026 107, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

  falcoproject logo  life logo  natura2000 logo   

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd