Najväčší dravec u nás zimuje vo veľkých počtoch

program-cezhranicnej-spoluprace-logo

Halbicilla_JozefChavko_,mlada_1Tlačová správa Bratislava, 25.1.2013

Ochranári z radov ornitológov, ale tiež študenti a dobrovoľníci, sa tento víkend spoja, aby spočítali zimujúcu populáciu orliaka morského - najväčšieho dravca, ktorý hniezdi na území Slovenska. Zimné sčítanie sa uskutoční pozdĺž vodných tokov, ale tiež na ďalších vodných plochách, v rámci celého Slovenska.

Halbicilla_JozefChavko11„Orliak morský patrí medzi najmenej početné hniezdiace druhy u nás. Na celom území evidujeme maximálne 10 - 12 párov, pričom tieto sa sústreďujú do okolia väčších riek a vodných nádrží.“ – informuje Jozef Chavko z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (RPS). Kedysi hniezdil orliak na Slovensku vo vyšších počtoch, populácia však od polovice minulého storočia poklesla, predovšetkým v dôsledku chemizácie prostredia, úbytku vhodných hniezdnych podmienok v dôsledku hospodárskej činnosti, vyrušovaniu. Medzi najvýznamnejšie negatívne faktory patrí v súčasnosti ilegálna činnosť, predovšetkým trávenie prostredníctvom vykladania otrávených návnad. Potravou orliaka, ale aj ďalších druhov, sa totiž často stávajú zdochliny, čím plnia v krajine dôležitú sanitárnu úlohu. Keďže vtáky nepoznajú hranice a populácie jednotlivých krajín spolu komunikujú, zabíjanie spôsobuje pokles populácie vo viacerých krajinách.

Halbicilla_JozefChavko_mladata_2„Do sčítania sa zapojí približne 50 ľudí. Zimujúca populácia je oveľa väčšia ako hniezda, odhadujeme, že v tomto období môže na našom území zimovať až do 100 jedincov.“ – hovorí Chavko.

Zimné sčítanie spoluorganizujú organizácie Ochrana dravcov na Slovensku, Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko a Katedra environmentálnej ekológie Prírodovedeckej faktulty UK. Realizácia sčítania bola podporená projektom „Ochrana a výskum vtáctva bez hraníc“, ktorý sa realizuje v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013.

- KONIEC –

Ďalšie informácie: Jozef Chavko, 0903768394

Halbicilla_JozefChavko12 Halbicilla_JozefChavko_mladata_3

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd