Featured

SÚŤAŽ na vytvorenie loga pre projekt LIFE Energia v krajine

Projektova lista 10

Fcherrug JozefChavko12 Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) vyhlasuje

SÚŤAŽ na vytvorenie loga pre projekt LIFE Energia v krajine

RPS vyhlasuje verejnú súťaž1) na tvorbu loga k projektu LIFE Energia v krajine - elektrické vedenia a ochrana prioritných druhov vtákov v územiach Natura 2000. Súťaž je určená pre odbornú i laickú verejnosť, pre výtvarníkov, profesionálnych grafických dizajnérov, študentov grafického dizajnu, fyzické aj právnické osoby.


Ako na to?

Podmienky pre prihlásenie návrhu loga do súťaže:

1. Návrh loga:

 • musí byť ľahko identifikovateľný a vypovedať o poslaní projektu,
 • musí byť zapamätateľný, zmysluplný a atraktívne dizajnovo stvárnený,
 • musí byť originálnym dielom autora; jeden autor môže prihlásiť najviac dva návrhy,
 • môže obsahovať maximálne tri farby,
 • bude predložený minimálne v šiestich variantoch, a to:
  • farebný a čiernobiely variant bez textu,
  • farebný a čiernobiely variant s textom „LIFE Energia“
  • farebný a čiernobiely variant s textom „LIFE Energy“.
 • je nutné zaslať v rastrovom formáte (*.png *.jpg) v rozlíšení 300 dpi na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. najneskôr do 20.11.2014.

2. Súčasťou prihláseného návrhu musí byť:

 • uvedenie mena a priezviska autora návrhu (fyzickej osoby),
 • kontaktné informácie autora návrhu, resp. kontaktnej osoby (telefón, e-mail),
 • krátky popis symboliky loga,
 • koncová cenová ponuka za vyhotovenie a používanie loga a dodanie požadovaných podkladov (nižšie).

3. Do verejnej súťaže sa môžu prihlásiť všetky fyzické aj právnické osoby, ktoré splnia podmienky súťaže. V prípade účasti právnických osôb musí byť autorom súťažných návrhov konkrétna fyzická osoba.

4. Zo súťaže sú vylúčení členovia hodnotiacej komisie.

5. Maximálna predpokladaná celková zmluvná suma: 800 eur s DPH.

Ako to vyhodnotíme?

Kritériá hodnotenia predložených súťažných návrhov:

 • Úroveň výtvarného a estetického stvárnenia návrhu,
 • originalita,
 • grafické, symbolické vyjadrenie loga vo vzťahu k poslaniu projektu,
 • cena.

Súťažné návrhy posúdi a vyhodnotí päťčlenná komisia2). Výsledky hodnotenia budú zverejnené do 28.11.2014 na web stránke RPS.

Fcherrug JozefChavko17 Čo bude ďalej?

Do dvoch týždňov od zverejnenia výsledkov uzatvorí RPS s víťazom súťaže Zmluvu o dielo a Licenčnú zmluvu, v ktorej víťaz súťaže udelí vyhlasovateľovi súhlas na použitie súťažného návrhu udelením výhradnej licencie v neobmedzenom rozsahu a bezodplatne v súlade so zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom.

Do troch týždňov od uzatvorenia zmluvy víťaz súťaže dodá:

 • Návrh loga vo vektorovom formáte (*.svg *.pdf),
 • Dizajn manuál; minimálne náležitosti dizajn manuálu:
  • Symbolika – bude vyjadrovať aké posolstvo má zanechať logo, teda jeho filozofia,
  • špecifiká loga – použité odtiene farieb, štýl písma a pod.
  • rôzne varianty loga – napr. logotyp a, b, c,
  • konštrukcia loga – zakreslenie loga v štvorcovej sieti,
  • farebnosť logotypov, prípustné farebné podklady, ktoré môžu ísť pod logotypy,
  • ochranná zóna - priestor, do ktorého by nemal zasahovať iný grafický prvok,
  • minimálna veľkosť loga,
  • správne používanie logotypov – uviesť aj nesprávne používanie loga,
  • kompozícia logotypu – komunikačné tlačoviny, vizitky, brožúry, informačné tabule.
 • Grafický návrh použitia loga v kompozícii s logami projektových partnerov pre použitie na komunikačných výstupoch.

Autor dáva účasťou v súťaži súhlas na vytvorenie krátkeho videa (max. dĺžka 2 min.), kde stručne okomentuje genézu tvorby víťazného návrhu loga. Autor poskytne vyhlasovateľovi súčinnosť pri využívaní loga a poradenstvo v prípade potreby v dohodnutom rozsahu. Vyhlasovateľom súťaže je Ochrana dravcov na Slovensku, občianske združenie, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava, www.dravce.sk, www.facebook.com/dravce.sk.

1) Súťaž sa vyhlasuje v súlade s ustanoveniami § 847 – 849 Občianskeho zákonníka, pre účely projektu LIFE13 NAT/SK/001272 Energia v krajine - elektrické vedenia a ochrana prioritných druhov vtákov v územiach Natura 2000. Viac informácií o projekte nájdete na www.dravce.sk/energia.

2) Rozhodnutie hodnotiacej komisie je pre vyhlasovateľa súťaže i súťažiacich záväzné. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať ani jeden zo súťažných návrhov ako víťazný, bez nároku súťažiacich na akékoľvek odškodnenie.

Ďalšie informácie získate od: Lucia Deutschová, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 0911219520. 

Foto: Jozef Chavko

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd