Dravce v prírode

Dravce za letu

Včelár lesný má užšie krídla a dlhší a užší chvost ako myšiak lesný a je obratnejší letec. Dobrým rozlišovacím znakom je typické sfarbenie chvosta- jeden výrazný pás na konci a dva pri koreni. Väčšina jedincov má na hrudi nápadné priečne usporiadané hnedé škvrny.

Perie

Väčšina dravcov preperuje raz za rok, prípadne raz za dva či tri roky.

Výnimkou sú kondory, ktoré preperujú raz za niekoľko rokov. Doba preperovania je veľmi dlhá, trvá mnoho mesiacov. Jednotlivé perá sú vymieňané v nepredvídateľnom poradí.

Kršiak preperuje raz za rok, počas ťahu je u neho preperovanie prerušené.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd