Haja červená (Milvus milvus)

Haja cervena Jozef Chavko Rozšírenie vo svete, v Európe a na Slovensku

Európsky areál, pokrývajúci južnú a strednú Európu až po južné Švédsko a dosahujúci severný okraj Afriky. Najväčšie počty žijú v Nemecku (cca 13 000 párov), v Španielsku (cca 4 500 párov) a vo Francúzsku (cca 2 500 párov). Na Slovensku obýva dve vzdialené oblasti- juhozápad a severovýchod krajiny.

Poznávanie v prírode

Na chrbtovej strane je sfarbenie svetlo hrdzavohnedé. Hlava je veľmi svetlá, hrdzavokrémová. Spodná časť tela je hrdzavá s hnedým škvrnami. Zospodu je na krídlach nápadné svetlé pole pred koncom krídel kontrastujúce s čiernymi koncami letiek. Chvost je červenohnedý. Je nezameniteľná s inými dravcami kvôli hlboko vykrojenému chvostu. Výkroj nezaniká ani pri široko roztvorenom chvoste. Tento výkroj je u haje tmavej menej výrazný. Haja červená patrí medzi väčšie dravce, s rozpätím krídel asi 160 cm a hmotnosťou 1200-1600 g. Oba druhy sú obratní letci, majú dlhšie krídla než myšiak, často a dobre krúžia.

Prostredie

Haja červená obýva na severovýchodnom Slovensku pahorkatiny a predhoria s listnatými alebo zmiešanými lesmi, v blízkosti s pasienkami a lúkami. Na západnom Slovensku obýva nížinné listnaté lesy, predovšetkým luhy, v blízkosti s vlhkými lúkami.

Ťah

Sú sťahovavé, väčšina európskej populácie zimuje na Pyrenejskom polostrove. Ojedinele ich možno u nás zastihnúť aj v zime. Väčšinou odlietajú v septembri a na hniezdiská sa vracajú v marci.

Rozmnožovanie

Páry sú verné miestu hniezdenia. Na rozdiel od haje tmavej hniezdi vždy jednotlivo. Svadobné lety začínajú väčšinou koncom marca. Hniezdia na stromoch, zvyčajne veľmi vysoko. Pre haju červenú je typické umiestňovanie hniezd na okraj lesa. Stavajú si vlastné hniezda, ale často obsadzujú aj staré hniezda po iných vtákoch. Ako materiál pre výstelku hniezd používajú rôzne odpadky, papiere a handry. Vajíčka začínajú znášať v apríli až začiatkom mája. Počet vajíčok je 2-3. Zahrievanie vajec trvá 30-32 dní. Na inkubácii sa podieľa najmä samica, samec menej. Po vyliahnutí zostáva samica ešte asi 2 týždne pri mláďatách. Hniezdna starostlivosť trvá okolo 50 dní. Po vyletené sa rodičia ešte asi štyri týždne starajú o mláďatá. Pohlavnú dospelosť dosahujú vo veku 2-3 roky.

Potrava

Živí sa rôznorodou potravou- najmä drobnými cicavcami, menej vtákmi, zriedkavo aj rybami. Často požiera aj zdochliny. Často okráda o potravu iné druhy dravcov.

Početnosť, ochranársky status, ohrozenie a ochrana

Do polovice 20. storočia bola pravidelne sa vyskytujúcim druhom. Potom však vplyvom zmien v krajine, zvýšenej chemizácie, priamym prenasledovaním (najmä trávenie) a ďalších faktorov, ktoré pretrvávajú aj v súčasnosti jej stavy výrazne poklesli. Početnosť haje červenej je v súčasnosti odhadovaná na maximálne 15 hniezdiacich párov a jej počty stále klesajú. Je jedným z najohrozenejších dravcov u nás. V minulosti sa výraznou mierou na znížení počtu hají podieľalo trávenie, ktoré žiaľ pretrváva aj v súčasnosti. V súčasnosti haje najviac ohrozujú lesohospodárske aktivity, keď kvôli rušeniu rodičia opustia hniezdo alebo dochádza priamo k výrubu hniezdneho stromu. Mnoho hají stále hynie na nevhodných konštrukciách stĺpov vedenia elektrického prúdu. Žiaľ, hrozí, že tieto negatívne faktory by v najbližších rokoch mohli viesť k vyhynutiu haje červenej ako hniezdiaceho druhu na Slovensku.

Použitá literatúra:

  • Danko Š., Darolová A. & Krištín A. (eds.), 2002: Rozšírenie vtákov na Slovensku. Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava, 688 pp.
  • del Hoyo J., Elliot A. & Sargatal (eds.), 1994: Handbook of the Birds of the World, Vol. 2: New World Vultures to Guineafowl. Lynx Edicions, Barcelona.
  • Ferianc O., 1977: Vtáky Slovenska 1. Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava.
  • Hagemeijer W. J. M., Blair M. J. (editors), 1997: The EBCC atlas of european breeding birds – their distribution and abundance. T and AD Poyser, London.
  • Hudec K., Černý W. (eds.), 1977: Fauna ČSSR- Ptáci 2. Academia, Praha, 893 pp.
  • Mebs T., 2004: Dravci Evropy. Víkend, Český Tešín.245 pp.
  • Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČSSR 1973/77. Academia, Praha.

Foto: Jozef Chavko

 

Fotogaléria našich dravcov:

 

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd