Sokoly kobcovité sa vrátili - preleteli vyše 7 tisíc kilometrov

Po dlhej, viac než 7000 kilometrovej ceste, sú späť. Sokoly kobcovité prileteli zo zimovísk na jedinú známu hniezdnu lokalitu na Slovensku. Odborníci z Ochrany dravcov na Slovensku ich prílet pozorne sledujú a  pripravujú podmienky na to, aby sokoly zahniezdili v čo najvyššom počte. Nášho najviac ohrozeného sokola čakajú nové hniezdne búdky, aj lepšia dostupnosť potravy, napríklad vďaka poliam s prírode blízkym hospodárením.

Sokoly kobcovité, zvané tiež “červenonohé”, kedysi žili na desiatkach lokalít juhozápadného a juhovýchodného Slovenska. „V súčasnosti poznáme už iba jedinú lokalitu na Slovensku, kde pravidelne hniezdia. Ide o chránené vtáčie územie pri Bratislave. Druh zimuje najmä v Angole, Botswane a Namíbii. Jedince majú prílet na hniezdiská načasované na obdobie, kedy tu už nájdu dostatok potravy, ktorú okrem hrabošov tvorí najmä hmyz ako kobylky či koníky. Doposiaľ sa vrátilo viac ako 20 jedincov. Senzáciou je návrat dospelého samčeka, ktorého sme krúžkovali, ešte ako mláďatko, na rovnakej lokalite. V júli tomu bude 7 rokov! “ uvádza Roman Slobodník z Ochrany dravcov na Slovensku.
„Robíme všetko pre to, aby sokoly kobcovité na našom území nevyhynuli. Aj vďaka podpore Európskej únie, aktuálne v rámci projektu LIFE Steppe on border (teda „Step na hranici“), sa nám to darí. Kým v roku 2012 nebol známy ani jediný hniezdiaci pár, v roku 2022 tu hniezdilo 17 párov. Veríme, že rok 2023 bude ešte lepší. V súčasnosti sa zameriavame na pretváranie krajiny. V území totiž chýbajú neprodukčné prvky ako sú medze či kvetnaté úhory, ktoré sú životne dôležité najmä pre rôzne druhy hmyzu. Z toho dôvodu majú sokoly kobcovité nedostatok lovísk. Pritom, aká pestrá môže byť krajina, vidíme hneď na druhej strane hranice, v Rakúsku, kde sú zachované malé polia a striedanie plodín. Tam zalietali sokoly za potravou, ktorú teraz nájdu “doma“. Vďaka tomu ušetria energiu, ktorú využijú v prospech starostlivosti o mláďatá,“ informuje Tomáš Veselovský z tímu LIFE Steppe on border.
„V spolupráci s ďalšími projektovými partnermi postupne pracujeme na pretvorení viac ako 112 hektárov monokultúrnych polí na pestré porasty. Prvé pozemky sme na jar osiali špeciálnou zmesou rastlín, ktoré tak poskytnú potravu pre hmyz počas celej sezóny. Príroda tu teda konečne dostáva zelenú.  V doposiaľ sterilnej poľnohospodárskej krajine vznikajú doslova ostrovy života. Okrem sokolov kobcovitých z vhodného manažmentu poľnohospodárskych pozemkov profitujú aj dropy veľké, ktoré tiež na Slovensku nájdete už iba na tejto lokalite alebo aj kŕdliky jarabíc poľných,“ dopĺňa Veselovský.
Okrem vytvorenia lovísk pre sokoly, odborníci vyvesili desiatky búdok. „Sokoly si hniezdo nestavajú, preto obsadzujú voľné hniezda krkavcovitých vtákov. Keď je vhodných hniezd málo, pomáhame im inštalovaním búdok. Sokoly kobcovité hniezdia v kolóniách, preto im vyhovuje, keď sú búdky blízko seba. Začiatok sezóny sa vyvíja nádejne. Prvé dve desiatky jedincov boli už minulý týždeň pozorované vo vetrolamoch, kde zvyknú hniezdiť. Optimisticky vyznievajú aj správy z Maďarska, kde ornitológovia zatiaľ zaznamenali sokoly kobcovité vo vyšších počtoch, než po minulé roky. Priaznivé podmienky na hniezdenie aj vhodné potravné biotopy dávajú dobrý základ, aby populácia sokola kobcovitého po rokoch prežívania či stagnácie konečne prosperovala.“ uzatvára Slobodník.

Doplňujúce informácie:

  • Projekt LIFE STEPPE ON BORDER – Zabezpečenie dlhodobej ochrany dropa veľkého a sokola kobcovitého v pohraničí Slovenska a Maďarska (LIFE20 NAT/SK/001077) finančne podporila Európska únia v rámci program LIFE. Implementáciu projektu finančne podporuje aj maďarské Ministerstvo pôdohospodárstva a Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako spolufinancovatelia. Vyjadrené názory a stanoviská sú však len názormi autora (autorov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo agentúry CINEA. Európska únia ani orgán poskytujúci granty za ne nemôžu niesť zodpovednosť.
  • Projekt je realizovaný vo vybraných územiach Slovenka a Maďarska. Na Slovensku sa na jeho realizácii podieľajú: Ochrana dravcov na Slovensku (koordinujúci príjemca), Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko a Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky. Maďarskí partneri sú zastúpení národným parkom Fertő-Hanság, organizáciou MME/BirdLife Maďarsko a mestom Várbalog.
  • Viac informácií o projekte LIFE Steppe on border sa dozviete na webe: www.steppelife.eu

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd