Orol kráľovský (Aquila heliaca)

orol kralovsky 2 Stanislav HarvancikRozšírenie vo svete, v Európe a na Slovensku

Areál orla kráľovského sa tiahne od strednej Európy cez Ukrajinu, Turecko a juh Ruska až po strednú Sibír. V globálnom meradle patrí medzi veľmi ohrozené dravce. V Európe je jeho populácie značne rozdrobená, rozšírenie ostrovčekovité a jeho početnosť v Európe je len približne 400-500 párov. Na Slovensku hniezdi v juhozápadnej a juhovýchodnej časti štátu, predpokladá sa, že niekoľko málo párov by mohlo hniezdiť aj na juhu stredného Slovenska.

Poznávanie v prírode

Orol kráľovský je našim tretím najväčším dravcom. Váži do 4 kg a v rozpätí krídel dosahuje 180-210 cm. Dospelého jedinca možno poznať podľa čiernohnedého sfarbenia, krémovo- žltého temena a dvoch charakteristických svetlých škvŕn na lopatkách. Chvost je sivý so širokou tmavou koncovou páskou. Mladé vtáky sú svetlohnedé so škvrnami na brušnej strane tela, s tmavými letkami a chvostom. Predný okraj krídla je väčšinou rovný, krídla neohýba tak často ako orol skalný.

Prostredie

Pôvodne bol stepným druhom. U nás hniezdi časť populácie v predhoriach až stredne vysokých pohoriach, časť v pahorkatinách a v nížinách v poľnohospodárskej krajine. Niektoré páry striedajú v jednotlivých rokoch hniezda v pohoriach a nížinách.

Ťah

Nedospelé vtáky sú sťahovavé, zimujú v juhovýchodnej Európe prípadne až na Blízkom východe; dospelé jedince sú stále až prelietavé, zimujú na hniezdisku alebo v priľahlej nížine, výnimočne preletujú až na juh strednej Európy.

orol kralovsky Bedrich LandsfeldRozmnožovanie

Páry sú stále a zdržujú sa spolu aj v mimohniezdnom období. Sú verné hniezdnemu teritóriu. To obsadzujú v priebehu februára. Hniezdo stavajú obaja partneri. Býva umiestnené na vysokých stromoch, často blízko okraja lesa, v stromoradiach, prípadne aj na solitérnych stromoch. Často je vo vrcholci stromu. Hniezdiť začína koncom marca. Znáša 2-3 vajíčka, na ktorých sedí takmer výhradne samica 41-44 dní. V období inkubácie sú orly kráľovské veľmi citlivé na vyrušovanie, preto je potrebné v tomto období zabezpečiť pozastavenie prípadných lesných a poľnohospodárskych prác v okolí hniezda, ako aj zamedziť rušeniu turistami. U orla kráľovského je kainizmus na rozdiel od jeho príbuzných orla skalného a orla krikľavého len zriedkavý a často vyvádza dve či tri mláďatá. Výchova mláďat na hniezde trvá okolo 70 dní. Vyletujú najčastejšie v druhej polovici júla.

Potrava

Potravou orla kráľovského sú najmä stredne veľké cicavce- sysle, chrčky, potkany, lasice, mladé zajace, ale aj drobné hlodavce. Menej loví aj vtáky, napr. holuby, bažanty, jarabice. Nepohrdne ani zdochlinami. Zriedkavo loví aj hmyz alebo obojživelníky. Korisť hľadá z krúživého letu alebo z nejakej vyhliadky, napr. zo stromu alebo zo stĺpu.

Početnosť, ochranársky status, ohrozenie a ochrana

Početnosť na Slovensku sa v súčasnosti odhaduje na približne 60 hniezdiacich párov. Predpokladá sa, že sa u nás rozšíril až po druhej svetovej vojne, snáď v súvislosti s otepľovaním podnebia. Na východnom Slovensku sa prejavuje pomalý rast početnosti hniezdnej populácie, na západnom populácia stagnuje a v dôsledku negatívnych faktorov nerastie.

Najdôležitejšími negatívnymi faktormi spôsobujúcimi neúspešnosť hniezdenia sú padanie hniezd a už spomínané vyrušovanie v čase inkubácie. Veľkým rizikom je ubúdanie vhodných lokalít na hniezdenie a potravných zdrojov v dôsledku pretvárania krajiny, tiež priame prenasledovanie (otravy, odstrely). Orly kráľovské sa tiež stávajú obeťami zásahu elektrickým prúdom na stĺpoch, tento problém je dlhodobo riešený v spolupráci s energetickými spoločnosťami.

Použitá literatúra:

  • Danko Š., Darolová A. & Krištín A. (eds.), 2002: Rozšírenie vtákov na Slovensku. Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava, 688 pp.
  • del Hoyo J., Elliot A. & Sargatal (eds.), 1994: Handbook of the Birds of the World, Vol. 2: New World Vultures to Guineafowl. Lynx Edicions, Barcelona.
  • Ferianc O., 1977: Vtáky Slovenska 1. Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava.
  • Hagemeijer W. J. M., Blair M. J. (editors), 1997: The EBCC atlas of european breeding birds – their distribution and abundance. T and AD Poyser, London.
  • Hudec K., Černý W. (eds.), 1977: Fauna ČSSR- Ptáci 2. Academia, Praha, 893 pp.
  • Mebs T., 2004: Dravci Evropy. Víkend, Český Tešín.245 pp.
  • Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČSSR 1973/77. Academia, Praha.

Foto: Bedřich Landsfeld, Stanislav Harvančík

 

Fotogaléria našich dravcov:

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd