Sokol bielopazúrový (Falco naumanni)

Niektoré údaje poukazujú na to, že ešte v polovici minulého storočia sokol bielopazúrový (Falco naumanni) na Slovensku hniezdil. V posledných desaťročiach sú však už aj pozorovania druhu na Slovensku výnimočné. Je veľmi podobný sokolovi myšiarovi. Dosahuje rozpätie krídel 70-75 cm a hmotnosť 130-170 cm. Chvost je výraznejšie klinovitý než u myšiara. Krídla sú nápadne hnedo hrdzavé bez škvŕn, hlava je nápadne modrá a tiež bez škvŕn. Pazúry sú biele.

Použitá literatúra:

  • Danko Š., Darolová A. & Krištín A. (eds.), 2002: Rozšírenie vtákov na Slovensku. Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava, 688 pp.
  • del Hoyo J., Elliot A. & Sargatal (eds.), 1994: Handbook of the Birds of the World, Vol. 2: New World Vultures to Guineafowl. Lynx Edicions, Barcelona.
  • Ferianc O., 1977: Vtáky Slovenska 1. Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava.
  • Hagemeijer W. J. M., Blair M. J. (editors), 1997: The EBCC atlas of european breeding birds – their distribution and abundance. T and AD Poyser, London.
  • Hudec K., Černý W. (eds.), 1977: Fauna ČSSR- Ptáci 2. Academia, Praha, 893 pp.
  • Mebs T., 2004: Dravci Evropy. Víkend, Český Tešín.245 pp.
  • Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČSSR 1973/77. Academia, Praha.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd