nase sk dravce2

nase sk sovy2

Rozšírenie dravcov vo svete

Dravce obývajú takmer celú Zem, s výnimkou najchladnejších oblastí Arktídy a Antarktídy a najvyšších pohorí. Sokol sťahovavý obýva takmer celé opísané územie a je pravdepodobne vtákom s najväčším areálom rozšírenia. Naproti tomu mnohé druhy obývajú veľmi malé areály, napr. orol iberský (Aquila adalberti) obýva len Pyrenejský polostrov a malý kúsok severnej Afriky a Falco fasciinucha len niekoľko lokalít vo východnej a južnej Afrike. S miznutím pralesov miznú pralesné druhy s malými areálmi rozšírenia ako Pithecophaga jefferyii, Spizaetus bartelsi, Accipiter gundlachi.

Použitá literatúra:

  • Danko Š., Darolová A. & Krištín A. (eds.), 2002: Rozšírenie vtákov na Slovensku. Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava, 688 pp.
  • del Hoyo J., Elliot A. & Sargatal (eds.), 1994: Handbook of the Birds of the World, Vol. 2: New World Vultures to Guineafowl. Lynx Edicions, Barcelona.
  • Ferianc O., 1977: Vtáky Slovenska 1. Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava.
  • Hagemeijer W. J. M., Blair M. J. (editors), 1997: The EBCC atlas of european breeding birds – their distribution and abundance. T and AD Poyser, London.
  • Hudec K., Černý W. (eds.), 1977: Fauna ČSSR- Ptáci 2. Academia, Praha, 893 pp.
  • Mebs T., 2004: Dravci Evropy. Víkend, Český Tešín.245 pp.
  • Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČSSR 1973/77. Academia, Praha.

Online poznávací systém

Videli ste v prírode dravca, ktorého neviete identifikovať?

Skúste náš online poznávací systém, ktorý Vám na základe niekoľkých otázok pomôže určiť aký druh ste videli.

Systém obsahuje niekoľko otázok, ktorými budete postupne prechádzať, pričom je vždy možné vybrať jednu, alebo viac z ponúkaných možností. Na konci sa vám zobrazí výsledok - jeden alebo viacero druhov, ktoré spĺňajú Vami zadané kritériá.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.