Obsah čísla 10/2016

Obuch J, Danko Š & Noga M: Recent and subrecent diet of the barn owl (Tyto alba) in Slovakia

Recentná a subrecentná potrava plamienky driemavej (Tyto alba) na Slovensku

Obuch J & Bangjord G: The Eurasian eagle-owl (Bubo bubo) diet in the Trøndelag region (Central Norway)

Potrava výra skalného (Bubo bubo) v regióne Trøndelag (stredné Nórsko)

Sidorovich AA, Ivanovskij VV, Sidorovich VE & Solovej IA: Landscape-related variation in the diet composition of the common buzzard (Buteo buteo) in Belarus

Vplyv krajinnej štruktúry na variabilitu zloženia potravy myšiaka lesného (Buteo buteo) v Bielorusku

Amr ZS, Handal EN, Bibi F, Najajrah MH & Qumsiyeh MB: Change in diet of the Eurasian eagle owl (Bubo bubo) suggests decline in biodiversity in Wadi Al Makhrour, Bethlehem Governorate, Palestinian Territories

Zmeny v potrave výra skalného (Bubo bubo) naznačujú pokles biodiverzity vo Wadi Al Makhrour, Betlehemský guvernorát, Palestínske územia

Bosch J, Calvo JF, Bermejo A & de la Puente J: Factors influencing the movements during the breeding season of a female booted eagle (Aquila pennata) tagged by satellite in central Catalonia (Spain)

Faktory ovplyvňujúce pohyb satelitne sledovanej samice orla malého (Aquila pennata) počas hniezdnej sezóny v centrálnom Katalánsku (Španielsko)

Daskalova G, Shurulinkov P, Stoyanov GP & Borisov B: Observations of the lesser kestrel (Falco naumanni) in Bulgaria during the period of post-breeding dispersal

Pozorovania sokola bielopazúravého (Falco naumanni) v Bulharsku v pohniezdnom období

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd