nase sk dravce2

nase sk sovy2

KOŠICKÁ BELÁ: Záchrana orla krikľavého bola témou konferencie energetikov a ornitológov

Konferencia-Orol-kriklavy-Kosicka-Bela Tlačová správa RPS, 6.10.2014

Košická Belá 25. septembra (RPS)– Orol krikľavý je najrozcestovanejším dravcom, ktorý medzi hniezdiskom a zimoviskom prekonáva aj viac ako 20.000 kilometrov ročne. Aj to je jedným z dôvodov, že sa stal ohrozeným druhom a ustupuje v celej Európe. Viac ako 50 ornitológov zo štrnástich krajín sa za účasti energetikov zo Slovenska preto stretne v obci Košická Belá. V dňoch 25.- 27. septembra sa v penzióne Lesanka uskutočnila významná Medzinárodná konferencia o ochrane orla krikľavého, kde spoločne aktualizovali Európsky akčný plán pre tento druh.

Medzinárodná konferencia venovaná orlovi krikľavému sa na Slovensku uskutočnila po prvýkrát. Bola organizovaná v rámci projektu Ochrana orla krikľavého na Slovensku, ktorý realizuje mimovládna organizácia Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) v spolupráci so Skupinou VSE, Stredoslovenskou energetikou, a.s. a Stredoslovenskou energetikou – Distribúciou, a.s. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou prostredníctvom jej finančného nástroja pre životné prostredie – LIFE+ a Ministerstvom životného prostredia SR. „Orol krikľavý je v rámci Európy ohrozeným druhom. Aj na Slovensku sme v posledných 15 rokoch zaznamenali pokles populácie o viac ako 20 %, preto je nevyhnutné, aby sme tomuto druhu venovali zvýšenú pozornosť,“ povedal Boris Maderič z RPS.

Európske krajiny, predovšetkým Bielorusko, Rumunsko, Poľsko, Lotyšsko, Litva, Estónsko, Slovensko a Nemecko, ktoré sú domovom kľúčových populácií orla krikľavého, v spolupráci s ostatnými krajinami ako je Maďarsko, Bulharsko, Česko, Srbsko, Rusko a Ukrajina sa dlhodobo podieľajú na identifikácii hrozieb a ich následnej eliminácii cez realizáciu ochranárskych opatrení s cieľom zlepšiť stav populácie orla krikľavého a jeho biotopov. „Najvýznamnejšou hrozbou pre európske populácie orla krikľavého je intenzívna a neusmernená lesohospodárska činnosť, nerešpektujúca princípy trvalo udržateľného hospodárenia v lesných ekosystémoch spôsobujúca fragmentáciu, trvalé poškodzovanie až ničenie hniezdnych biotopov tohto chráneného druhu. Rovnako významnou hrozbou je aj nelegálny odstrel orla krikľavého počas migrácie do Afriky a späť v krajinách Blízkeho východu ako je Libanon a Sýria. Vážnym ohrozením pre dravé vtáky vrátane orla krikľavého sú aj kolízie s elektrickými vedeniami,“ doplnil Maderič.

K ochrane druhu významným spôsobom prispievajú aj energetické spoločnosti, ktoré inštalujú na elektrické vedenia rôzne ochranné prvky zabraňujúce poraneniam alebo úhynom vtákov. K tomuto úsiliu významnou mierou prispieva aj Európska komisia, ktorá doposiaľ podporila projekty na ochranu orla krikľavého už v siedmich členských krajinách vrátane Slovenska. „V rámci projektu bolo v záujmovom území jednotlivých CHVÚ ošetrených 294 km vedení Vysokého napätia (VN). Inštaláciou špeciálnych elektrochráničiek sa podarilo výrazne znížiť riziko kolízie tohto dravca s konštrukciami 22 kilovoltov elektrických vedení,“ vysvetľuje Andrea Danihelová, hovorkyňa Skupiny VSE.

„Európsky akčný plán predstavuje dôležitý rámec pre ochranu tohto druhu. Existujúci plán bol schválený v roku 1997. Aby uvedený dokument zabezpečil reálnu a efektívnu ochranu orla krikľavého v európskou meradle, bolo potrebné ho začať postupne aktualizovať vzhľadom na novozískané poznatky z ekológie a biológie tohto druhu, ako aj na moderné trendy v ochrane prírody. Slovensko svojimi skúsenosťami a informáciami významnou mierou prispieva k príprave tohto strategického dokumentu. Proces aktualizácie sa začal už na minuloročnej medzinárodnej konferencii v Rumunsku v rámci podobného projektu LIFE - Ochrana orla krikľavého v Rumunsku a bude ukončený práve na medzinárodnej konferencii na Slovensku. Jej účastníci si budú vymieňať najnovšie vedecké dáta a informácie, aby mohli naformulovať riadiace opatrenia na národnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni a integrovať tieto opatrenia do aktualizovaného Európskeho akčného plánu pre orla krikľavého,“ dodala Zuzana Guziová z RPS.


Ján Siman, PR expert

Ochrana dravcov na Slovensku - Raptor Protection of Slovakia (RPS), Kuklovská 5, SK-841 04 Bratislava 4, mobil: O2 +421 903 184 516, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., www.dravce.sk

Copyright © 2015. All Rights Reserved.