Featured

KOŠICKÁ BELÁ: Záchrana orla krikľavého bola témou konferencie energetikov a ornitológov

Konferencia-Orol-kriklavy-Kosicka-Bela Tlačová správa RPS, 6.10.2014

Košická Belá 25. septembra (RPS)– Orol krikľavý je najrozcestovanejším dravcom, ktorý medzi hniezdiskom a zimoviskom prekonáva aj viac ako 20.000 kilometrov ročne. Aj to je jedným z dôvodov, že sa stal ohrozeným druhom a ustupuje v celej Európe. Viac ako 50 ornitológov zo štrnástich krajín sa za účasti energetikov zo Slovenska preto stretne v obci Košická Belá. V dňoch 25.- 27. septembra sa v penzióne Lesanka uskutočnila významná Medzinárodná konferencia o ochrane orla krikľavého, kde spoločne aktualizovali Európsky akčný plán pre tento druh.

Medzinárodná konferencia venovaná orlovi krikľavému sa na Slovensku uskutočnila po prvýkrát. Bola organizovaná v rámci projektu Ochrana orla krikľavého na Slovensku, ktorý realizuje mimovládna organizácia Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) v spolupráci so Skupinou VSE, Stredoslovenskou energetikou, a.s. a Stredoslovenskou energetikou – Distribúciou, a.s. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou prostredníctvom jej finančného nástroja pre životné prostredie – LIFE+ a Ministerstvom životného prostredia SR. „Orol krikľavý je v rámci Európy ohrozeným druhom. Aj na Slovensku sme v posledných 15 rokoch zaznamenali pokles populácie o viac ako 20 %, preto je nevyhnutné, aby sme tomuto druhu venovali zvýšenú pozornosť,“ povedal Boris Maderič z RPS.

Európske krajiny, predovšetkým Bielorusko, Rumunsko, Poľsko, Lotyšsko, Litva, Estónsko, Slovensko a Nemecko, ktoré sú domovom kľúčových populácií orla krikľavého, v spolupráci s ostatnými krajinami ako je Maďarsko, Bulharsko, Česko, Srbsko, Rusko a Ukrajina sa dlhodobo podieľajú na identifikácii hrozieb a ich následnej eliminácii cez realizáciu ochranárskych opatrení s cieľom zlepšiť stav populácie orla krikľavého a jeho biotopov. „Najvýznamnejšou hrozbou pre európske populácie orla krikľavého je intenzívna a neusmernená lesohospodárska činnosť, nerešpektujúca princípy trvalo udržateľného hospodárenia v lesných ekosystémoch spôsobujúca fragmentáciu, trvalé poškodzovanie až ničenie hniezdnych biotopov tohto chráneného druhu. Rovnako významnou hrozbou je aj nelegálny odstrel orla krikľavého počas migrácie do Afriky a späť v krajinách Blízkeho východu ako je Libanon a Sýria. Vážnym ohrozením pre dravé vtáky vrátane orla krikľavého sú aj kolízie s elektrickými vedeniami,“ doplnil Maderič.

K ochrane druhu významným spôsobom prispievajú aj energetické spoločnosti, ktoré inštalujú na elektrické vedenia rôzne ochranné prvky zabraňujúce poraneniam alebo úhynom vtákov. K tomuto úsiliu významnou mierou prispieva aj Európska komisia, ktorá doposiaľ podporila projekty na ochranu orla krikľavého už v siedmich členských krajinách vrátane Slovenska. „V rámci projektu bolo v záujmovom území jednotlivých CHVÚ ošetrených 294 km vedení Vysokého napätia (VN). Inštaláciou špeciálnych elektrochráničiek sa podarilo výrazne znížiť riziko kolízie tohto dravca s konštrukciami 22 kilovoltov elektrických vedení,“ vysvetľuje Andrea Danihelová, hovorkyňa Skupiny VSE.

„Európsky akčný plán predstavuje dôležitý rámec pre ochranu tohto druhu. Existujúci plán bol schválený v roku 1997. Aby uvedený dokument zabezpečil reálnu a efektívnu ochranu orla krikľavého v európskou meradle, bolo potrebné ho začať postupne aktualizovať vzhľadom na novozískané poznatky z ekológie a biológie tohto druhu, ako aj na moderné trendy v ochrane prírody. Slovensko svojimi skúsenosťami a informáciami významnou mierou prispieva k príprave tohto strategického dokumentu. Proces aktualizácie sa začal už na minuloročnej medzinárodnej konferencii v Rumunsku v rámci podobného projektu LIFE - Ochrana orla krikľavého v Rumunsku a bude ukončený práve na medzinárodnej konferencii na Slovensku. Jej účastníci si budú vymieňať najnovšie vedecké dáta a informácie, aby mohli naformulovať riadiace opatrenia na národnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni a integrovať tieto opatrenia do aktualizovaného Európskeho akčného plánu pre orla krikľavého,“ dodala Zuzana Guziová z RPS.


Ján Siman, PR expert

Ochrana dravcov na Slovensku - Raptor Protection of Slovakia (RPS), Kuklovská 5, SK-841 04 Bratislava 4, mobil: O2 +421 903 184 516, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., www.dravce.sk

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd