Featured

MEDZILABORCE: Rusnáčik, mláďa orla krikľavého, je na svojej prvej ceste do Afriky

IMG 7133  pull Apom Medzilaborce 2014.06.30Tlačová správa - Bratislava, 9. október 2014

Medzilaborce 10. októbra (RPS) – Ochranná zóna okolo hniezda ohrozeného orla krikľavého pri Medzilaborciach pomohla pri úspešnom odchovaní ďalšieho mláďaťa. Ornitológovia mu dali meno Rusnáčik. Ako povedal Boris Maderič z mimovládnej organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (RPS), orlíča im aktuálne robí veľkú radosť, pretože mladý cestovateľ už preletel aj cez Turecko.

Rusnáčik je príslušníkom najrozcestovanejšieho vtáčieho druhu. Orly krikľavé z hniezdiska do zimoviska a späť preletia aj viac ako 20.000 kilometrov. Mláďa sa vyliahlo pri Medzilaborciach a úspešne vyletelo vďaka ochrannej zóne okolo hniezda. „Práve preto sa mohli rodičia nerušene venovať potomkovi, pretože tieto vtáky sú na vyrušovanie veľmi citlivé. V  ochrannej zóne, ktorú vyhlásil Okresný úrad po vzájomnej dohode s lesníkmi, je obmedzená lesohospodárska činnosť,“ vysvetlil Maderič.

IMG 3602 2014.09.29 TureckoMláďa orla krikľavého práve teraz absolvuje prvú ďalekú cestu vo svojom živote. Vybral sa až do Afriky. „Koncom júna sme Rusnáčika v rámci výskumu populácie orla krikľavého v Chránenom vtáčom území Laborecká vrchovina označili špeciálnym farebným a aj z veľkej vzdialenosti čitateľným krúžkom. Potešilo nás, keď vďaka dobrej starostlivosti orlieho rodičovského páru začiatkom augusta aj z hniezda úspešne vyletel. Potom sa mladý orol zdržiaval blízko svojho hniezda, rodičia ho aj naďalej kŕmili, učili ho loviť a aj on sám sa zdokonaľoval v letových schopnostiach. Ešte 20. septembra sa Rusnáčik zdržiaval spolu s rodičmi na hniezdnej lokalite, ale už o 9 dní neskôr, teda 29. septembra ho spozoroval a aj odfotil turecký ornitológ na mieste vzdialenom približne 1.900 kilometrov od svojho rodiska. Bolo to blízko hraníc so Sýriou, na tradičnej migračnej ceste orlov krikľavých. Denne musel teda mladý orol preletieť viac ako 200 kilometrov,“ doplnil člen RPS.

V Turecku miestny ornitológ spoznal orla podľa číselného kódu viditeľného na špeciálnom farebnom krúžku. O svojom pozorovaní informoval kolegov na Slovensku elektronickou poštou. „Teraz veríme, že Sýriu a Libanon, kde mu hrozilo najväčšie nebezpečenstvo zo strany pytliakov, už má šťastne za sebou. Rusnáčik by mal na zimoviská v strednej a južnej Afrike doraziť približne o mesiac,“ povedal Boris Maderič.  

Foto: Boris Maderič, Kalender Arikan

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd