nase sk dravce2

nase sk sovy2

Výskum hniezdneho rozšírenia Otus scops v oblasti Východoslovenskej nížiny a Zemplínskych vrchov

Názov projektu:
49. Výskum hniezdneho rozšírenia a zvýšenie hniezdnej populácie Otus scops v oblasti Východoslovenskej nížiny a Zemplínskych vrchov 
Názov programu:
Malý členský projekt 
Donor:
Ochrana dravcov na Slovensku 
Cieľový druh:
Výrik lesný (Otus scops)
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený 
Zahájenie:
1.4.2008
Ukončenie:
31.12.2008

Copyright © 2015. All Rights Reserved.