MČP RPS 2009

Monitoring a ochrana sokola sťahovavého (Falco peregrinus) na strednom Slovensku

 Názov programu:
 Malý členský projekt 2009
 Donor:  Ochrana dravcov na Slovensku
 Cieľový druh:
 Sokol sťahovavý (Falco peregrinus)
 Téma:  druhová ochrana
 Status:  ukončený
 Zahájenie:  01/03/2009
 Ukončenie:  31/10/2009

Monitoring hniezdnej populácie Falco vespertinus vo vybranej časti SKCHVÚ005 Dolné Považie

 Názov programu:  Malý členský projekt 2009
 Donor:  Ochrana dravcov na Slovensku
 Cieľový druh:  Sokol červenonohý (Falco vespertinus)
 Téma:  druhová ochrana
 Status:  ukončený
 Zahájenie:  01/03/2009
 Ukončenie:  31/10/2009

Monitoring a zlepšenie hniezdnej ponuky populácie kuvika obyčajného (Athene noctua) na ...

 Názov projektu:  Monitoring a zlepšenie hniezdnej ponuky populácie kuvika obyčajného (Athene noctua) na strednom a hornom Ponitrí
 Názov programu:
 Malý členský projekt 2009
 Cieľový druh:  Kuvik obyčajný (Athene noctua)
 Téma:  druhová ochrana
 Status:  ukončený
 Zahájenie:  01/02/2009
 Ukončenie:  31/12/2009

Monitoring populácie kane močiarnej (Circus aeruginosus) na západnom Slovensku

 Názov programu:
 Malý členský projekt 2009
 Cieľový druh:  Kaňa močiarna (Circus aeroginosus)
 Téma:  druhová ochrana
 Status:  ukončený
 Zahájenie:  01/04/2009
 Ukončenie:  30/09/2009

Monitoring a habitatové nároky hniezdnej populácie výrika lesného (Otus scops) na strednom Slovensku

 Názov programu:  Malý členský projekt 2009
 Cieľový druh:  Výrik lesný (Otus scops)
 Téma:  druhová ochrana
 Status:  ukončené
 Zahájenie:  01/04/2009
 Ukončenie:  30/09/2009

Monitoring a ochrana orla kráľovského (Aquila heliaca ) a sokola sťahovavého (Falco peregrinus) ...

 Názov projektu:  Monitoring a ochrana orla kráľovského (Aquila heliaca ) a sokola sťahovavého (Falco peregrinus) na strednom a hornom Ponitrí
 Názov programu:  Malý členský projekt 2009
 Cieľový druh:  Orol kráľovský (Aquila heliaca)
 Téma:  druhová ochrana
 Status:  ukončený
 Zahájenie:  01/03/2009
 Ukončenie:  31/08/2009

Monitoring hniezdnej populácie sokola sťahovavého v oblasti Muránskej planiny

 Názov programu:  Malý členský projekt 2009
 Cieľový druh:  Sokol sťahovavý (Falco peregrinus)
 Téma:  druhová ochrana
 Status:  ukončený
 Zahájenie:  01/03/2009
 Ukončenie:  30/06/2009

Monitoring a ochrana orla krikľavého (Aquila pomarina) na strednom Slovensku v roku 2009

 Názov programu:  Malý členský projekt 2009
 Cieľový druh:  Orol krikľavý (Aquila pomarina)
 Téma:  druhová ochrana
 Status:  ukončený
 Zahájenie:  01/02/2009
 Ukončenie:  31/12/2009

Zabezpečenie doinštalovania a zistenie miery úspešnosti použitých ochranných prostriedkov na 22 kV vedení pri obci Pozdišovce

 Názov projektu:
 Zabezpečenie doinštalovania a zistenie miery úspešnosti použitých ochranných prostriedkov na 22 kV vedení pri obci Pozdišovce
 Názov programu:  Malý členský projekt 2009
 Téma:  veda a vzdelávanie
 Status:  ukončený
 Zahájenie:  01/03/2009
 Ukončenie:  28/02/2010

Z hniezda sokola myšiara

 Názov programu:  Malý členský projekt 2009
 Cieľový druh:  Sokol myšiar (Falco tinnunculus)
 Téma:  druhová ochrana
 Status:  ukončený
 Zahájenie:  01/04/2009
 Ukončenie:  31/12/2009

Sledovanie hniezdnej úspešnosti A. pomarina v oblasti Spiša

 Názov programu:  Malý členský projekt 2009
 Cieľový druh:  Orol krikľavý (Aquila pomarina)
 Téma:  druhová ochrana
 Status:  ukončený
 Zahájenie:  01/04/2009
 Ukončenie:  31/10/2009

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd